Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Citatos

2016-05-09
"Sveikinu visus su Europos diena! Tos Europos, kuri visomis išgalėmis siekia taikos ir saugumo, kurioje tautų vienybė ir šalių bendradarbiavimas – aukščiau už priešiškumą ir susiskaldymą. O pagarba žmogui, tikėjimas jo laisve yra didžiausia vertybė."
2016-05-07
"Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną įvertinkime, kokia didelė yra žodžio galia ir kokia svarbi žiniasklaidos laisvė, kokia visapusiška mokytoja yra knyga ir kokia unikali lietuvių kalba. Sveikinu su šia diena kiekvieną žodžio meistrą, mūsų kalbos puoselėtojus ir saugotojus bei visus knygų bičiulius!"
2016-05-03
"Minėdami pirmosios Europoje rašytinės Lietuvos ir Lenkijos Konstitucijos 225-metį, galime įvertinti, kokį ilgą kelią nuėjome nuo pirmųjų šiame teisės paminkle įrašytų idėjų apie valstybės valdymo principus, tarpusavio įsipareigojimų solidarumą ir reformas, kurioms buvo lemta atverti būsimus Lietuvos ir Lenkijos valstybių horizontus."
2016-05-01
"Mielosios mamos, Jūsų meilę ir šilumą nešamės per visą gyvenimą. Jūsų tikėjimas savo vaikais įkvepia ir gelbsti, drąsina ir neleidžia paklysti. Motinos dienos proga nuoširdžiai sveikinu visas Lietuvos mamas, linkiu daug džiaugsmo, vaikų dėkingumo ir laimės."