Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Dekretai

2016-03-29
DĖL LEIDIMO ŠARŪNUI ADOMAVIČIUI DIRBTI DIPLOMATINIU ATSTOVU
2016-03-29
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2016-03-29
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2016-03-25
DĖL MALONĖS SUTEIKIMO
2016-03-25
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2016-03-25
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2016-03-23
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMO NR. I-1240 3, 23, 281, 35, 48 STRAIPSNIŲ IR 1 PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. XII-459 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 261 STRAIPSNIU ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO 273, 587, 771 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR
2016-03-22
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL NATO GREITOJO REAGAVIMO PAJĖGOMS, JUNGTINĖMS EKSPEDICINĖMS PAJĖGOMS PRISKIRTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS KARINIŲ VIENETŲ IR NATO IR EUROPOS SĄJUNGOS KARINĖSE VADAVIETĖSE TARNYBĄ ATLIEKANČIŲ LIETUVOS KARIŲ DALYVAVIMO TARPTAUTINĖSE OPERACIJOSE“ PROJEKTO TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI
2016-03-21
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI SKIRTI VITĄ VASILIAUSKĄ LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKU
2016-03-18
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2016-03-17
DĖL KREIPIMOSI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINĮ TEISMĄ
2016-03-16
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE ROLANDO KRIŠČIŪNO SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI MEKSIKOS JUNGTINĖMS VALSTIJOMS
2016-03-16
DĖL APYLINKIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ SKYRIMO
2016-03-16
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS SKYRIMO LAIKINAI EITI TEISMO PIRMININKO PAREIGAS
2016-03-16
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO
2016-03-16
DĖL APYGARDOS TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS PIRMININKO SKYRIMO
2016-03-16
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO
2016-03-16
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2016-03-10
DĖL PULKININKO LAIPSNIO SUTEIKIMO
2016-03-10
DĖL PULKININKO LAIPSNIO SUTEIKIMO
2016-03-10
DĖL PULKININKO LAIPSNIO SUTEIKIMO
2016-03-10
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS NARIO SKYRIMO
2016-03-10
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO SKYRIMO
2016-03-10
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS TURKIJOS RESPUBLIKOJE IR PAKISTANO ISLAMO RESPUBLIKAI AUDRIAUS BRŪZGOS SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI IRANO ISLAMO RESPUBLIKAI
2016-03-03
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2016-03-03
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS GRĄŽINIMO
2016-03-03
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2016-03-03
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO SUPAPRASTINTA TVARKA
2016-03-03
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2016-03-03
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2016-03-03
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2016-03-03
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2016-03-03
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ