Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Dekretai

2016-04-29
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS PERKĖLIMO
2016-04-29
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO SKYRIMO LAIKINAI EITI TEISMO PIRMININKO PAREIGAS
2016-04-29
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO
2016-04-29
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS SKYRIMO LAIKINAI EITI TEISMO PIRMININKO PAREIGAS
2016-04-28
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2016-04-27
DĖL DAUGIAVAIKIŲ MOTINŲ APDOVANOJIMO ORDINO ,,UŽ NUOPELNUS LIETUVAI“ MEDALIU
2016-04-26
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS INDIJOS RESPUBLIKOJE, BANGLADEŠO LIAUDIES RESPUBLIKAI IR NEPALO FEDERACINEI DEMOKRATINEI RESPUBLIKAI LAIMONO TALAT-KELPŠOS SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI ŠRI LANKOS DEMOKRATINEI SOCIALISTINEI RESPUBLIKAI
2016-04-26
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS JAPONIJOJE, AUSTRALIJOS SANDRAUGAI, FILIPINŲ RESPUBLIKAI, NAUJAJAI ZELANDIJAI IR SINGAPŪRO RESPUBLIKAI EGIDIJAUS MEILŪNO SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI INDONEZIJOS RESPUBLIKAI
2016-04-26
DĖL ATOSTOGŲ SUTEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS DIREKTORIUI SAULIUI URBANAVIČIUI
2016-04-26
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTO LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO PAPILDYMO 247-1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO GRĄŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PAKARTOTINAI SVARSTYTI
2016-04-26
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2016-04-26
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2016-04-19
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ ĮSTATYMO NR. I-480 38 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO...
2016-04-15
DĖL LIETUVOS APELIACINIO TEISMO PIRMININKO SKYRIMO
2016-04-14
DĖL ŠILŲ HERBO TVIRTINIMO
2016-04-14
DĖL NAISIŲ HERBO TVIRTINIMO
2016-04-14
DĖL GELVONŲ HERBO TVIRTINIMO
2016-04-13
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO SKYRIMO
2016-04-13
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO SAULIAUS SKVERNELIO ATLEIDIMO
2016-04-12
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2016-04-12
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI SKIRTI DONATĄ JASĄ VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS NARIU
2016-04-12
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI ATLEISTI ŽILVINĄ KLIMKĄ IŠ VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS NARIO PAREIGŲ
2016-04-07
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOSIOS IR ĮGALIOTOSIOS AMBASADORĖS KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKOJE INOS MARČIULIONYTĖS SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTĄJA IR ĮGALIOTĄJA AMBASADORE MONGOLIJAI IR VIETNAMO SOCIALISTINEI RESPUBLIKAI
2016-04-07
DĖL EILINIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ
2016-04-05
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PRITARTI LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJO ALGIMANTO VALANTINO SKYRIMUI ŠIO TEISMO PIRMININKU
2016-04-05
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO IR JO SKYRIMO APYGARDOS TEISMO TEISĖJU
2016-04-05
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO IR JOS SKYRIMO APYGARDOS TEISMO TEISĖJA
2016-04-05
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO
2016-04-05
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS SKYRIMO LAIKINAI EITI TEISMO PIRMININKO PAREIGAS
2016-04-05
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO SKYRIMO LAIKINAI EITI TEISMO PIRMININKO PAREIGAS
2016-04-05
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS SKYRIMO LAIKINAI EITI TEISMO PIRMININKO PAREIGAS
2016-04-01
DĖL ATOSTOGŲ SUTEIKIMO LAIKINAI EINANČIAM LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO PIRMININKO PAREIGAS IRMANTUI JARUKAIČIUI