Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Dekretai

2016-06-30
DĖL RUDAMINOS HERBO PATVIRTINIMO
2016-06-30
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2011 M. RUGSĖJO 6 D. DEKRETO NR. 1K-812 „DĖL PILIETYBĖS REIKALŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR PILIETYBĖS REIKALŲ KOMISIJOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016-06-28
DĖL ATOSTOGŲ SUTEIKIMO LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKUI RIMVYDUI NORKUI
2016-06-27
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2016-06-23
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO TOMUI ŽILINSKUI
2016-06-20
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO SKYRIMO
2016-06-20
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ARIJANDUI ŠLIUPUI
2016-06-16
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR BENDRADARBIAVIMO GINKLUOTĖS SRITYJE JUNGTINĖS ORGANIZACIJOS (OCCAR) SUSITARIMĄ
2016-06-16
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS PERKĖLIMO
2016-06-14
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO IR JOS SKYRIMO APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO TEISĖJA
2016-06-14
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO IR JO SKYRIMO APYLINKĖS TEISMO TEISĖJU IR ŠIO TEISMO PIRMININKU
2016-06-14
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO
2016-06-14
DĖL APYGARDOS TEISMO PIRMININKO ATLEIDIMO
2016-06-13
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO RIMANTO ŠADŽIAUS ATSISTATYDINIMO
2016-06-10
DĖL ARTŪRO ŽURAUSKO SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI LATVIJOS RESPUBLIKOJE
2016-06-10
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOSIOS IR ĮGALIOTOSIOS AMBASADORĖS ISPANIJOS KARALYSTĖJE, ARGENTINOS RESPUBLIKAI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINĖS ATSTOVĖS PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ PASAULIO TURIZMO ORGANIZACIJOS SKAISTĖS ANIULIENĖS SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTĄJA IR ĮGALIOTĄJA AMBASADORE ANDOROS KUNIGAIKŠTYSTEI
2016-06-10
DĖL ANDRIAUS KRIVO SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINĖJE ATSTOVYBĖJE PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ BIURO IR KITŲ TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ ŽENEVOJE
2016-06-10
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOSIOS IR ĮGALIOTOSIOS AMBASADORĖS KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKOJE, MONGOLIJAI, VIETNAMO SOCIALISTINEI RESPUBLIKAI IR MIANMARO SĄJUNGOS RESPUBLIKAI INOS MARČIULIONYTĖS SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTĄJA IR ĮGALIOTĄJA AMBASADORE TAILANDO KARALYSTEI
2016-06-10
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOSIOS IR ĮGALIOTOSIOS AMBASADORĖS ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOJE VALENTINOS ZEITLER SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTĄJA IR ĮGALIOTĄJA AMBASADORE LICHTENŠTEINO KUNIGAIKŠTYSTEI
2016-06-10
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS EGIPTO ARABŲ RESPUBLIKOJE ARVYDO DAUNORAVIČIAUS SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI KATARO VALSTYBEI
2016-06-10
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2016-06-10
DĖL EVALDO IGNATAVIČIAUS ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS BALTARUSIJOS RESPUBLIKOJE PAREIGŲ
2016-06-08
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ANDRIUI NAMAVIČIUI
2016-06-03
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2015 M. GRUODŽIO 22 D. NUTARIMO NR. XII-2232 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KARINIŲ VIENETŲ DALYVAVIMO TARPTAUTINĖSE OPERACIJOSE“ PAKEITIMO“ PROJEKTO TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI
2016-06-02
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO