Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Dekretai

2016-07-27
DĖL PIRMOJO KARININKO LAIPSNIO SUTEIKIMO
2016-07-21
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO TOMUI ŽILINSKUI
2016-07-21
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS GRĄŽINIMO
2016-07-21
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO PASIUNTINIO IR ĮGALIOTOJO MINISTRO DIPLOMATINIO RANGO SUTEIKIMO ANDRIUI PULOKUI
2016-07-21
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2016-07-21
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2016-07-21
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO SUPAPRASTINTA TVARKA
2016-07-21
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS GRĄŽINIMO
2016-07-21
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2016-07-21
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO SUPAPRASTINTA TVARKA
2016-07-21
DĖL ANDRIAUS PULOKO SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI BALTARUSIJOS RESPUBLIKOJE
2016-07-20
DĖL APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO TEISĖJOS SKYRIMO
2016-07-20
DĖL APYLINKIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ SKYRIMO
2016-07-20
DĖL ATOSTOGŲ SUTEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRUI PIRMININKUI ALGIRDUI BUTKEVIČIUI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2016-07-18
DĖL PULKININKO LAIPSNIO SUTEIKIMO
2016-07-18
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI EUROPOS SĄJUNGOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR KAZACHSTANO RESPUBLIKOS TVIRTESNĖS PARTNERYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMĄ
2016-07-15
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI KANADOS IR EUROPOS BENDRIJOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ SUSITARIMĄ DĖL ORO SUSISIEKIMO
2016-07-15
DĖL BRIGADOS GENEROLO LAIPSNIO SUTEIKIMO
2016-07-13
DĖL TEISĖJŲ ETIKOS IR DRAUSMĖS KOMISIJOS NARIO ATLEIDIMO
2016-07-13
DĖL TEISĖJŲ ETIKOS IR DRAUSMĖS KOMISIJOS NARIO SKYRIMO
2016-07-13
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2011 M. RUGSĖJO 6 D. DEKRETO NR. 1K-812 „DĖL PILIETYBĖS REIKALŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR PILIETYBĖS REIKALŲ KOMISIJOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016-07-13
DĖLTEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI SUSITARIMĄ DĖL BENDRO PATENTŲ TEISMO IR SUTARTĮ DĖL BENDRO PATENTŲ TEISMO ŠIAURĖS IR BALTIJOS VALSTYBIŲ REGIONINIO SKYRIAUS ĮSTEIGIMO
2016-07-13
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTO LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO „DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES“ NR. IX-2206 PAKEITIMO ĮSTATYMO GRĄŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PAKARTOTINAI SVARSTYTI
2016-07-11
DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS SKYRIMO
2016-07-11
DĖL ATOSTOGŲ SUTEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIAM PROKURORUI E. PAŠILIUI
2016-07-11
DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ATLEIDIMO
2016-07-11
DĖLGINTĖS BERNADETOS DAMUŠIS SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTĄJA IR ĮGALIOTĄJA AMBASADORE DANIJOS KARALYSTĖJE IR ISLANDIJOS RESPUBLIKAI
2016-07-11
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI KONVENCIJĄ DĖL DARBO ŽVEJYBOS SEKTORIUJE
2016-07-11
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS JAPONIJOJE, AUSTRALIJOS SANDRAUGAI, FILIPINŲ RESPUBLIKAI, NAUJAJAI ZELANDIJAI, SINGAPŪRO RESPUBLIKAI IR INDONEZIJOS RESPUBLIKAI EGIDIJAUS MEILŪNO SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI MALAIZIJAI
2016-07-08
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2016-07-05
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTO LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMO NR. IX-1672 1, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 16, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 44 STRAIPSNIŲ, V SKYRIAUS IR PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO V1 SKYRIUMI ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS GARANTINIO FONDO ĮSTA
2016-07-05
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTO LIETUVOS RESPUBLIKOS PAGALBINIO APVAISINIMO ĮSTATYMO NR. XII-2491 GRĄŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PAKARTOTINAI SVARSTYTI
2016-07-04
DĖL APDOVANOJIMO ŽŪVANČIŲJŲ GELBĖJIMO KRYŽIUMI
2016-07-04
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ APDOVANOJIMO LIETUVOS VALSTYBĖS ORDINAIS IR MEDALIAIS LIEPOS 6-OSIOS – VALSTYBĖS (LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO) DIENOS PROGA