Prezidentė Dalia Grybauskaitė

ES Bendrojo Teismo teisėju siūlomas V. Valančius

2015-06-22

Pirmadienis, birželio 22 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė dekretą, kuriuo pritarė Vyriausybės siūlymui teikti Virgilijaus Valančiaus kandidatūrą į Europos Sąjungos Bendrojo Teismo teisėjus.

Lietuvoje teisėjo kandidatūrą teikia Vyriausybė, gavusi šalies vadovo pritarimą ir pasikonsultavusi su Seimu.

Šiuo metu Europos Sąjungos Bendrąjį Teismą sudaro po vieną teisėją iš kiekvienos Europos Sąjungos valstybės narės. Pagal ES sutarties 19 straipsnį Europos Sąjungos Bendrojo Teismo teisėjai skiriami Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių bendru sutarimu šešeriems metams. Lietuvai dabar Europos Sąjungos Bendrajame Teisme atstovauja Egidijus Bieliūnas. V. Valančius šio teismo teisėju būtų skiriamas šešerių metų kadencijai 2015 m. rudenį, jeigu Europos Sąjungos institucijos priims galutinį sprendimą dėl Europos Sąjungos Bendrojo Teismo reformos ir šio teismo teisėjų skaičiaus padidinimo. Pritarus reformai, Europos Sąjungos Bendrajam Teisme kiekvienai šaliai atstovautų po du teisėjus.

Šiuo metu V. Valančius yra Europos Sąjungos projekto Parama Ukrainos teisingumo sektoriaus reformoms vadovas. Kandidatas 2002–2013 m. buvo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėju, iš jų 2002–2008 m. ėjo šio teismo pirmininko pareigas; 1995–2002  m. kandidatas buvo Lietuvos apeliacinio teismo teisėju. Kandidatas laikotarpiu nuo 2001 m. iki 2013 m. buvo ekspertu Europos Tarybos ir Europos Sąjungos projektuose, darbo grupėse. V. Valančius turi teisės mokslo krypties daktaro laipsnį.

Prezidentės spaudos tarnyba

Informacija atnaujinta 2015.06.22 08:39

Atgal