Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Griežtinti antikorupcinius įstatymus ir tobulinti teismų darbą - neatidėliotinas valstybės prioritetas

2010-04-30

Penktadienis, balandžio 30 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pirmą kartą susitiko su Teisingumo ministru ir Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetu. Susitikimo metu teisėkūros procese dalyvaujantys skirtingų valdžių atstovai, Respublikos Prezidentė, Seimo nariai ir Teisingumo ministras ieškojo bendrų ir šiandien itin reikalingų skubių sprendimų sprendžiant žmonių problemas, kurios juos pasitinka ieškant teisingumo.

Prezidentė paragino Teisingumo ministrą bei Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto narius ypatingą dėmesį skirti kovai su korupcija. Pasak valstybės vadovės, būtina nepasiduoti bandymams trukdyti ar vilkinti antikorupcinių teisės aktų priėmimą ir dėti visas pastangas, kad šie prioritetinę reikšmę turintys projektai, kuriuose sprendžiamos baudžiamojo proceso senačių problemos, politinių partijų finansavimo klausimai, valstybės tarnautojų ir pareigūnų atsakomybės griežtinimas ir veiksmų kontrolė, didinamas valdžios institucijų veiklos skaidrumas ir viešumas teisėkūros procese, būtų priimti kaip galima greičiau.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė taip pat pabrėžė, jog būtina griežtinti bausmes už nusikaltimus, susijusius su korupcija ir kontrabanda. Praėjusių metų praktika rodo, jog laisvės atėmimo bausmė nebuvo skirta nė vienam už kyšininkavimą teistam asmeniui. Pasak valstybės vadovės, bausmės už tokius nusikaltimus turi būti realios, o ne popierinės.

Teismų darbo tobulinimas, Prezidentės teigimu, yra vienas skubiausių uždavinių.

"Pernelyg sudėtingi teisminiai procesai vargina žmones ir paralyžiuoja teismų darbą. Bylos vilkinamos arba tiriamos skubotai ir paviršutiniškai, žmonės praranda pasitikėjimą teisingumu, o kartu ir valstybe. Nedelsiant turime priimti būtinus sprendimus, sukurti sąlygas greitesniam, skaidresniam bei kokybiškesniam teisminiam procesui ir panaikinti prielaidas korupcijai teismuose", - teigė šalies vadovė.

Susitikime buvo išsamiai aptartos efektyvesnio, skaidresnio ir greitesnio teisingumo vykdymo galimybės, tam reikalingi teisės aktų pakeitimai, kuriais supaprastinamas bylų nagrinėjimas, atsisakoma kai kurių teismams nebūdingų funkcijų, įvairiomis priemonėmis skatinamas taikus ginčų sprendimas.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė atkreipė ypatingą dėmesį į tai, kad turi būti kuo skubiau pašalintos bet kokios kliūtys teismo posėdžių garso įrašų darymui kiekvienoje byloje, nes tai yra priemonė, kuri suteiks teismų darbui daugiau viešumo, drausmins teisėjus, privers teismus atsigręžti į žmogų bei įsiklausyti į jo problemas.

Šalies vadovė pabrėžė, kad kokybiškų paslaugų žmonėms teikimas teismuose, racionaliai tam naudojant valstybės lėšas, turi tapti prioritetiniu valstybės uždaviniu, todėl ragino atsakingas institucijas nedelsti spręsti teismų jungimo ir su šios reformos įgyvendinimu susijusius klausimus.

Prezidentės spaudos tarnyba

Informacija atnaujinta 2010.04.30 14:45

Atgal