Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Į valstybės kontrolierės pareigas siūloma Giedrė Švedienė

2010-04-06


Antradienis, balandžio 6 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė dekretą, kuriuo teikia Seimui skirti Giedrės Švedienės kandidatūrą į valstybės kontrolierės pareigas. Kandidatė yra įgijusi ekonominės kibernetikos specialybę Vilniaus universitete, vėliau ekonomikos mokslų magistro laipsnį Centrinės Europos universitete Prahoje bei bankininkystės ir finansų magistro laipsnį Milane. G.Švedienė didžiąją savo profesinės karjeros dalį skyrė viešajam sektoriui: dirbo Lietuvos Respublikos Nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje Briuselyje, Finansų ir Vidaus reikalų ministerijose. Kandidatė į valstybės kontrolierius šiuo metu dirba Valstybės kontrolės 3-iojo audito departamento direktore.

Susitikime su kandidate į Valstybės kontrolės vadovus buvo aptarti Valstybės kontrolės tikslai bei uždaviniai ir bendradarbiavimas su kitomis institucijomis užtikrinant sklandų bei efektyvų šios Tarnybos darbą. Taip pat pasikeista nuomonėmis apie efektyvų ir skaidrų Europos Sąjungos lėšų panaudojimą bei naujos Valstybinio audito strategijos 2011-2015 metams parengimą.

Respublikos Prezidentė mano, kad asmeninės ir dalykinės G. Švedienės savybės, darbo viešajame sektoriuje ir atstovaujant Lietuvos Respublikai patirtis bus naudingos tolesniam efektyviam Valstybės kontrolės darbui.

„Visuomenė iš Tarnybos, prižiūrinčios, kaip valdomas ir naudojamas valstybės turtas bei vykdomas valstybės biudžetas, tikisi profesionalumo, sąžiningumo ir objektyvumo. Tokius reikalavimus keliu ir šios institucijos vadovui", - sakė Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Prezidentės spaudos tarnyba

Informacija atnaujinta 2010.04.06 11:15

Atgal