Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Lietuvą ir Latviją vienija bendri darbai

2014-01-17

Penktadienis, sausio 17 d. (Ryga). Darbo vizito į Rygą išvykusi Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su Latvijos Prezidentu Andriu Bėrziniu. Latvijoje Prezidentė lankosi šios šalies vadovo kvietimu ir dalyvaus „Ryga - Europos kultūros sostinė 2014" atidarymo renginiuose.

Prezidentai aptarė šalių energetiniam ir ekonominiam saugumui svarbius projektus, geležinkelio „Rail Baltica" įgyvendinimą, integraciją į euro zoną, Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai patirtį ir Rytų partnerystės klausimus.

Valstybių vadovai aptarė Latvijos prisijungimo prie euro zonos patirtį. Prezidentė pasveikino Latviją įsivedus eurą. Nuo kitų metų bendrą ES valiutą ketina įsivesti ir Lietuva. Pasak šalies vadovės, Lietuva jau dabar atitinka visus Mastrichto kriterijus, tačiau būtina ir toliau mažinti biudžeto deficitą, siekti, kad infliacijos rodikliai atitiktų kriterijų numatytas normas. Bendra valiuta sustiprins regiono konkurencingumą, pritrauks daugiau investicijų.

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu sutarta dėl strateginių ES energetikos projektų sąrašo, į kurį pateko 15 Baltijos šalių projektų. Greitas šių projektų ir Trečiojo ES energetikos paketo gyvendinimas ne tik padidins regiono energetinį saugumą, bet ir užtikrins konkurenciją bei žemesnes kainas vartotojams.

Susitikime aptartos projekto „Rail Baltica" perspektyvos. Prezidentė pabrėžė, jog modernus šiuolaikiškas geležinkelis turi sujungti visų trijų be išimties Baltijos valstybių sostines, o darbai turi būti vykdomi laiku, pagal numatytą grafiką.

„Turime daug konkrečių neatidėliotinų darbų, kurie svarbūs mūsų žmonių saugumui ir gerovei. Būdami vieningi, dirbdami kartu sėkmingai atremsime išorinius iššūkius, greičiau įgyvendinsime svarbius projektus, sustiprinsime Baltijos valstybių energetinį ir ekonominį saugumą", - sakė Prezidentė.

Prezidentė padėkojo Latvijos vadovui už paramą Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu. Mūsų šalis pirmoji iš Baltijos valstybių stojo prie ES Tarybos vairo. Latvija pirmininkavimą perims 2015 m. sausio 1 dieną. Lietuva, pasak Prezidentės, yra pasirengusi pasidalyti savo patirtimi su kaimynais, ypač užtikrinant pradėtų darbų tęstinumą. Prezidentai taip pat pabrėžė, jog Vilniuje viršūnių susitikime naują impulsą įgavusi Rytų partnerystės programa bus tęsiama Latvijos pirmininkavimo metu. Kitas, IV Rytų partnerystės susitikimas įvyks Latvijoje 2015 metais.

Lietuva ir Latvija kartu pakviestos pradėti derybas dėl narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO) 2015 m. Narystė šioje prestižinėje organizacijoje, į kurią įstoti gali tik ekonomiškai stiprios ir stabilios pasaulio valstybė, yra labai naudinga Lietuvos ekonomikai, nes sustiprins šalies tarptautinį įvaizdį, padidins patrauklumą užsienio investuotojams ir pagerins skolinimosi reitingus.

Lietuvos ir Latvijos vadovai aptarė ir kultūrinio bendradarbiavimo stiprinimą. Pasak Prezidentės, Rygai tapus Europos kultūros sostine, atsiveria naujos galimybės pristatyti unikalią baltų kultūrą Europai. Prezidentas A. Bėrzinis Lietuvos vadovei įteikė istorinio albumo apie Baltijos tautų tarpusavio ryšius „Terra Mariana" faksimilinę kopiją. Šiemet minint Kristijono Donelaičio 300-ąsias gimimo metines Prezidentė Latvijos vadovui padovanojo 1818 m. išleistos jo poemos „Metai" faksimilę. Latvijos vadovo dovanota „Terra Mariana" papildys Vilniaus Universiteto bibliotekoje saugomą Prezidentinę kolekciją, į kurią patenka visos Lietuvos prezidentams įteiktos knygos.

Vėliau Prezidentė kartu su Latvijos vadovu dalyvaus „Ryga - Europos kultūros sostinė 2014" oficialiame atidaryme, kuriame sakys sveikinimo kalbą. Renginiai prasidės lietuvių dirigento Modesto Pitrėno diriguojamas R. Wagnerio operos „Rienzi" koncertiniu atlikimu.

Pažymint Europos kultūros sostinės atidarymą Rygoje, Valstybės istorijos muziejuje taip pat atidaryta baltiškojo gintaro istoriją atspindinti ekspozicija „Amber Through the Ages".

Europos kultūros sostinės titulu Ryga šiemet dalijasi su Švedijos miestu Umeo. Vilnius Europos kultūros sostine buvo tapęs 2009 m., Talinas - 2011 metais.

Prezidentės spaudos tarnyba

Informacija atnaujinta 2014.01.17 15:27

Atgal