Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Lietuva pateisino Europos pasitikėjimą

2013-12-20

Penktadienis, gruodžio 20 d. (Briuselis). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Europos vadovams pristatė Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai rezultatus. Prezidentė pabrėžė, jog Lietuvai teko pirmininkauti ypatingu laikotarpiu.

Nepaisant intensyvesnės nei įprastai darbotvarkės, pirmininkavimo metu kilusių tarptautinių krizių bei nuolatinio Rusijos spaudimo ir provokacijų, Lietuva sėkmingai įvykdė jai patikėtą atsakingą užduotį, užtikrino sklandžią ES Tarybos veiklą ir darbų tęstinumą. Lietuva suderino 2,5 karto daugiau teisinių dokumentų, nei įprastai pavyksta pirmininkaujančiai šaliai - priimtas 251 Europos ateičiai svarbus dokumentas, derantis dėl 114 iniciatyvų pasiekta pažanga.

„Sutelktomis jėgomis pasiekėme kertinius susitarimus ES finansiniam, ekonominiam, energetiniam saugumui užtikrinti. Lietuva pateisino Europos pasitikėjimą. Padėtas tvirtas pamatas tolesniam atviros, patikimos ir augančios Europos kūrimui", - sakė Prezidentė.

Sudėtingiausias ir svarbiausias Lietuvos pirmininkavimo pasiekimas - užbaigtos derybos dėl 59 daugiamečio ES biudžeto įgyvendinimui svarbių programų. Tai reiškia, kad 28 šalys jau kitąmet galės pradėti naudotis ES parama, įgyvendindamos žmonių gerovei ir ekonomikos augimui svarbius projektus. Lietuva per 2014-2020 m. galės pasinaudoti 44,5 mlrd. litų parama.

Ypatingas dėmesys Lietuvos pirmininkavimo metu skirtas kovai su jaunimo nedarbu. Suderinus Tarybos deklaraciją dėl Pameistrystės aljanso įkūrimo, jauniems žmonėms bus lengviau įgyti darbo patirties. Naujajame ES daugiamečiame biudžete numatytos lėšos Jaunimo garantijų iniciatyvai įgyvendinti. Lietuva iš jos taip pat 2014-2015 m. galės gauti 109 mln. litų, o iki 2020 m. - dar 120 mln. litų iš Sanglaudos fondo.

Lietuvos pirmininkavimo metu priimti ir Europos energetiniam saugumui ir konkurencingumui svarbūs sprendimai. Sutarta dėl strateginių projektų sąrašo ir pirmą kartą ES biudžete numatytas jų finansavimas. Į šį sąrašą pateko ir 6 Lietuvos energetiniam savarankiškumui svarbūs projektai.

Neeilinių Lietuvos derybininkų gebėjimų ir kompromisų paieškos reikalavo susitarimai dėl bankų sąjungos. ES šalių susitarimas dėl Bendrojo bankų pertvarkymo mechanizmo, Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos bei Indėlių garantijų sistemos direktyvos leis ne tik efektyviai pertvarkyti nemokius bankus, numatys finansinės pagalbos priemones, bet ir apsaugos žmonių indėlius ir padės atkurti pasaulio rinkų pasitikėjimą Europos Sąjunga.

Europos ir viso pasaulio dėmesį atkreipė ir istorinius pokyčius Ukrainoje bei kitose Rytų partnerystės šalyse paskatinęs Vilniaus viršūnių susitikimas. Parafuotos Asociacijos sutartys su Moldova ir Gruzija, pasirašytas vizų režimą palengvinantis susitarimas su Azerbaidžanu, pasirašytas susitarimas, leidžiantis Gruzijai dalyvauti ES išorės misijose, parafuotas Aviacijos susitarimas su Ukraina, Moldovai pasiūlytas bevizis režimas.

Per šį pusmetį Lietuva taip pat pasiekė pažangą derantis dėl laisvosios prekybos sutarčių su strateginiais partneriais. Pirmininkavimo metu pradėtos derybos su JAV ir užbaigtos su Kanada. Taip pat buvo gautas mandatas deryboms dėl investicijų apsaugos su Kinija.

Lietuvos pirmininkavimas plačiai garsino šalį Europoje ir pasaulyje. Lietuvą aplankė per 30 tūkst. užsienio svečių, Lietuvos pirmininkavimą nušvietė 1800 žurnalistų iš viso pasaulio, vien Prezidentė jiems davė daugiau nei pusšimtį interviu, įvairiose Europos šalyse įvyko 500 Lietuvos kultūros renginių.

Copyright - R. Dačkus ir Photo service of the Council 

Prezidentės spaudos tarnyba

Informacija atnaujinta 2013.12.20 14:03

Atgal