Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Lietuvos Respublikos Prezidentės D. Grybauskaitės ir Kazachstano Respublikos Prezidento N. Nazarbajevo bendras pareiškimas

2011-10-06

Lietuvos Respublikos Prezidentė ir Kazachstano Respublikos Prezidentas,

remdamiesi Lietuvos ir Kazachstano draugystės ir bendradarbiavimo tradicijomis ir intensyviai besivystančiais politiniais, ekonominiais ir kultūriniais ryšiais bei teikdami ypatingą reikšmę tolesniam dvišalių santykių plėtojimui ir stiprinimui,
pažymėdami sėkmingą Lietuvos ir Kazachstano bendradarbiavimą Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje, siekdami stiprinti pasitikėjimą bei stabilumą,
remdami tolesnį Kazachstano ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo plėtojimą, sveikindami prasidėjusias Kazachstano ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių derybas dėl išsamesnio partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo,
pabrėždami dinamiškai besiplėtojančių Lietuvos ir Kazachstano dvišalių santykių svarbą Vidurinės Azijos ir Europos Sąjungos partnerystės stiprinimui bei pripažindami Lietuvą svarbiu Kazachstano partneriu Europos Sąjungoje, o Kazachstaną svarbiu Lietuvai partneriu Vidurinėje Azijoje,

pareiškia, kad Lietuvos Respublika ir Kazachstano Respublika:

- pasisako už gilesnį bendradarbiavimą Jungtinių Tautų sistemoje bei kitose tarptautinėse organizacijose sprendžiant globalius dinamiškai besikeičiančio pasaulio iššūkius;

- sveikina sėkmingą Kazachstano pirmininkavimą ESBO 2010 m. bei ESBO principų ir įsipareigojimų patvirtinimą Astanos viršūnių susitikime priimtoje deklaracijoje, kuri pažymėjo tikslą sukurti laisvą, demokratišką, bendrą ir nedalomą Euroatlantinę ir Eurazijos saugumo bendriją nuo Vankuverio iki Vladivostoko, bei patvirtina bendrą pasiryžimą siekti deklaracijoje išdėstytų tikslų įgyvendinimo, žmogaus teisių ir fundamentalių laisvių plėtros ESBO erdvėje ir ESBO institucijų stiprinimo;
- sveikina Lietuvos pirmininkavimą ESBO ir išreiškia bendrą siekį prisidėti prie pažangos sprendžiant užsitęsusius konfliktus, plėtojant tolerantiškumo ir nediskriminacijos principus ESBO erdvėje, nustatant ESBO vietą dialoge dėl energetinio saugumo, įgyvendinant įsipareigojimus žiniasklaidos laisvės ir žurnalistų saugumo užtikrinimo srityje;

stiprinti Organizacijos vaidmenį kovojant su transnacionalinėmis grėsmėmis bei atkuriant stabilumą Afganistane;

stiprinti bendradarbiavimą su Azijos ir Viduržemio jūros ESBO partneriais;

- sveikina Kazachstano pirmininkavimą Islamo bendradarbiavimo organizacijos Užsienio reikalų ministrų taryboje;
- pabrėžia IBO, ES, ESBO bendradarbiavimo plėtros svarbą bendrų interesų srityse;
- siekdamos prisidėti prie tarptautinio ir regioninio saugumo stiprinimo, pasinaudodamos pirmininkavimo ESBO patirtimi, prisidės prie tarptautinės bendruomenės paramos Afganistanui;
- aktyviai plėtos dvišalį bendradarbiavimą aukščiausiu lygiu, taip pat parlamentinius, vyriausybinius ir žinybinius ryšius;
- ketina efektyviai panaudoti Lietuvos ir Kazachstano tarpvyriausybinės prekybos ir ekonomikos bendradarbiavimo komisijos, Verslo tarybos bei kitų dvišalio bendradarbiavimo mechanizmų potencialą;
- imsis būtinų priemonių skatinti tarpusavio prekybą ir investicijas, verslo įmonių ir mokslo centrų bendrų projektų inovatyvių produktų ir paslaugų kūrimo ir diegimo srityje rengimą ir įgyvendinimą, akcentuodamos inovacijas kaip vieną iš svarbiausių ekonomikos konkurencingumo prioritetų;
- ypatingą dėmesį skirs dialogo vystymui transporto srityje ir transkontinentinio Rytų-Vakarų transporto koridoriaus formavimui, išreiškia pasiryžimą nagrinėti galimybę paleisti reguliarų konteinerinį traukinį Lietuva (Klaipėda) - Kazachstanas (Almaty, Dostyk/Chorgos), tai prisidėtų prie tolesnės logistikos infrastruktūros abiejose šalyse plėtros;
- pažymi bendradarbiavimo energetikos srityje svarbą ir ketina vystyti abipusiškai naudingus ryšius šioje srityje, taip pat ir atsinaujinančios energetikos srityje;
- ir toliau skatins bendradarbiavimą bei bendrų projektų vystymą žemės ūkio, maisto bei chemijos pramonių srityse;
- pažymi būtinumą tęsti ir visapusiškai stiprinti dvišalį bendradarbiavimą teisės ir teisėsaugos srityse, ypatingą dėmesį skiriant kovai su tarptautiniu terorizmu, organizuotu nusikalstamumu, neteisėta narkotikų ir ginklų prekyba;
- išreiškia paramą Astanos santykių su Europos Taryba tolesniam plėtojimui bei Kazachstano prisijungimui prie Europos Tarybos konvencijų baudžiamosios teisenos ir kovos su korupcija srityse;
- ypatingą dėmesį skirs bendradarbiavimo sveikatos priežiūros srityje stiprinimui;
- ketina stiprinti bendradarbiavimą švietimo ir mokslo srityse, skatinti bendradarbiavimą tarp aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų;
- toliau skirs dėmesį etninių kazachų Lietuvoje ir etninių lietuvių Kazachstane tautiniam savitumui plėtoti ir puoselėti;
- skatins kultūrinių ryšių stiprinimą bei bendradarbiavimo turizmo ir sporto srityse plėtrą.
Prezidentės spaudos tarnyba

Informacija atnaujinta 2011.10.06 10:31

Atgal