Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimas Lietuvos žmonėms Vasario 16-osios proga

2014-02-16

Brangūs Lietuvos žmonės,

sveikinu Jus visus, atviromis širdimis pasitinkančius Valstybės atkūrimo dieną.

Šiandien Lietuvą sveikina jos Tauta. Didžiuodamasi ir linkėdama gero.

Svarbiausia ir prasmingiausia dovana Valstybei - jos piliečių santaika, bendrystės jausmas, noras gyventi ir dirbti vardan savo šalies ateities.

Išgyvenę karus ir trėmimus, okupacijas ir skaldymus, jauskime atsakomybę prieš tuos, kurie telkė ir vienijo Lietuvą. Kurie kovojo dėl savo ir savo vaikų ateities. Kurių dėka šiandien esame laisvi.

Net ir dabar, kai visi kartu stengiamės saugoti Nepriklausomybę, kurti pažangią ir atvirą valstybę, atsiranda žmonių, kuriems savarankiška Lietuva nėra vertybė. Kurie vardan savų interesų aukoja pamatines Tautos idėjas.

Prieš devyniasdešimt šešerius metus taip pat buvo žmonių, abejojusių nepriklausomos Lietuvos idėja.

Tačiau dvidešimt signatarų sugebėjo pažadinti ir suvienyti Tautą. Savo drąsa ir atsidavimu jie padėjo suvokti, kas yra Laisvė ir ką ji reiškia kiekvienam iš mūsų.

Šiandien neturime teisės trypčioti vietoje, žvalgytis atgal, delsti prisiimti visapusišką atsakomybę už savo šalį ir jos gerovę.

Mūsų pastangos ir sprendimai reikalingi Lietuvos ateičiai.

Taip pat kaip ir mūsų susitelkimas, pasitikėjimas vienas kitu ir tikėjimas Lietuva.

Mielieji,

branginkime ir būkime atsakingi už tai, kas mus jungia - Tėvynę, kalbą, šalies istoriją, tradicijas.

Kasdien kurkime savo šalį ir ją mylėkime!

Būkime vieningi, nes visi kartu mes galime daugiau. Visi kartu esame Lietuva.

Su Valstybės švente Jus visus!

Nuotraukos - R. Dačkus 

Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė

Informacija atnaujinta 2014.02.16 11:30

Atgal