Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Lietuvos vadovė pagerbė žuvusiojo Lenkijos prezidento bei kitų aukų atminimą

2010-04-10

Šeštadienis, balandžio 10 d. (Vilnius). Prezidentė D. Grybauskaitė dalyvavo Šventosiose mišiose, Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje aukotose už visus Smolensko aviakatastrofoje žuvusiuosius, tarp kurių Lenkijos prezidentas L. Kačynskis, kiti aukščiausi šios šalies pareigūnai.

Po mišių Lietuvos Prezidentė pasirašė Lenkijos Respbulikos ambasados Vilniuje užuojautų knygoje. „ Lietuva liūdi kartu su jumis. Lenkija neteko didžio žmogaus, o Lietuva - artimo draugo", - rašoma Prezidentės tekste.

Lietuvos vadovė taip pat parašė oficialų užuojautos laišką lenkų tautai. Laiške, adresuotame Lenkijos Seimo Maršalkai, laikinai einančiam šalies prezidento pareigas, Bronislavui Komorovskiui, rašoma:

„Šios šiurpios ir visus mus giliai sukrėtusios nelaimės akivaizdoje, reiškiu nuoširdžiausią užuojautą Lenkijos Prezidento Lecho Kačynskio motinai Jadvygai, broliui Jaroslavui, dukteriai Martai ir visai lenkų tautai.

Lenkijos Prezidento bei jį lydinčių žmonių žūtis yra didžiulis praradimas ne tik Lenkijai, bet ir visai Europai.

Lenkijos Prezidentas buvo mano, Lietuvos ir visų lietuvių artimas draugas ir bičiulis. Nuo pat akimirkos, kai Lechas Kačynskis tapo Lenkijos Respublikos prezidentu, jis savo nuoširdumu ir kilniadvasiškumu, idėjomis ir konkrečiais darbais suteikė galingą postūmį dialogui ir bendradarbiavimui tarp dviejų mūsų tautų ir valstybių. Prezidentas L. Kačynskis visam Rytų Europos regionui pasiūlė drąsią laisvos bei demokratinės ateities viziją, kuriai įgyvendinti negailėjo nei laiko, nei jėgų.

Tik prieš dvi dienas, balandžio 8-ąją, su Lenkijos Prezidentu Vilniuje kalbėjomės apie galimybes plėtoti strateginį dialogą tarp mūsų šalių, kuris būtų naudingas ne tik mums, bet ir visai Europai, sutarėme imtis konkrečių žingsnių įgyvendinant visiems mums svarbius projektus.

Esu tvirtai įsitikinusi, kad Prezidento L. Kačynskio idėjos ir jo nuveikti darbai niekada nebus pamiršti, o tos iniciatyvos, kurių sutarėme imtis kartu, bus įgyvendintos.

Dar kartą savo ir visos lietuvių tautos vardu reiškiu kuo giliausią užuojautą".

Prezidentės spaudos tarnyba

Informacija atnaujinta 2010.04.10 19:46

Atgal