Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Naujų mokslo metų prioritetai – lituanistinis švietimas, darželių tinklo plėtra ir tikslingas finansavimas

2011-08-30

Antradienis, rugpjūčio 30 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė su švietimo ir mokslo ministru Gintaru Steponavičiumi aptarė, kaip šalies mokyklos pasirengusios naujiems mokslo metams ir kaip bus įgyvendinamas naujasis Švietimo įstatymas.

Prezidentė teigiamai įvertino Švietimo ir mokslo ministerijos parengtas priemones, padėsiančias sklandžiau įgyvendinti naują Švietimo įstatymą mokyklose tautinės mažumos kalba ir mišriose mokyklose. Siekiant stiprinti mokymą lietuvių kalba, šios mokyklos gaus 21 proc. didesnius krepšelius negu kitos mokyklos. Be to, jos bus aprūpintos papildomais vadovėliais, joms yra numatytos brandos egzamino vertinimo lengvatos, mokytojams vasarą buvo surengti papildomi kvalifikacijos kėlimo kursai.

„Tautinėms mažumoms Lietuva skyrė ir skirs ypatingą dėmesį, sudarome tikrai geras sąlygas tautinių mažumų vaikams mokytis gimtąja kalba. Lietuvių kalba yra visų šalyje gyvenančių tautų ryšys, todėl turime jį stiprinti. Padėsime mokytojams ir mokiniams išmokti valstybinę kalbą, nes tai didins tarpusavio supratimą ir atvers tautinėms mažumoms daugiau galimybių darbo rinkoje", - teigė Prezidentė.

Šalies vadovė pabrėžė, kad Švietimo ir mokslo ministerija turi laikytis susitarimų dėl pereinamojo lietuvių kalbos brandos egzamino vertinimo laikotarpio.

Prezidentės teigimu, pradedant naujuosius mokslo metus, ir aukštosiose mokyklose, ir ikimokyklinėse įstaigose, trūksta aiškumo dėl finansavimo. Valstybės lėšos studijoms aukštosiose mokyklose skirstomos neužtikrinant studijų finansavimo geriausiems studentams, o darželiai nesulaukia reikiamų lėšų.

Prezidentė atkreipė ministro dėmesį į būtinybę tobulinti studentų rotacijos tvarką. Šalies vadovės teigimu, nenormalu, kai labai gerai besimokantys studentai priversti mokėti už mokslą, nes finansavimas peržiūrimas tik kartą - įpusėjus studijoms.

„Būtina užtikrinti realią studentų konkurenciją dėl nemokamų vietų, o ne remtis abstrakčia skaičiavimo sistema. Pažangiausiems studentams turi būti garantuotas nemokamas mokslas kaip numato Konstitucija", - teigė Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Prezidentė paragino ministrą kartu su kitomis ministerijomis parengti tikslinio studijų finansavimo tvarką ir užtikrinti, kad finansavimą gautų ne tik didelį studentų skaičių pritraukiančios studijų programos, bet ir policijos, žemės ūkio, sporto specialistų, reikalingų valstybei ir darbdaviams, rengimas.

Prezidentė taip pat paragino švietimo ir mokslo ministrą užtikrinti sklandžią ikimokyklinio ugdymo finansavimo pertvarką ir tinklo plėtrą. Nuo 2011 m. sausio 1 d. valstybiniuose, savivaldybių ir privačiuose vaikų darželiuose įvestas ikimokyklinio ugdymo krepšelis. Šios įstaigos turi kas ketvirtį gauti iš Švietimo ir mokslo ministerijos lėšų, tačiau finansavimas vėluoja.

Prezidentės spaudos tarnyba

Informacija atnaujinta 2011.08.30 12:48

Atgal