Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Nuoseklus Lietuvos ir jos piliečių interesų gynimas - pagrindinis užsienio politikos tikslas

2010-08-25

Trečiadienis, rugpjūčio 25 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė metiniame Lietuvos ambasadorių suvažiavime apžvelgė šių metų užsienio politikos aktualijas, aptarė pagrindinius prioritetus bei nubrėžė užsienio politikos gaires ateinantiems metams.

Pasak valstybės vadovės, nuoseklus šalies interesų gynimas ES, NATO darbotvarkės įgyvendinimas, aktyvi veikla stiprinant Lietuvos teritorinį, energetinį ir technologinį saugumą, tam maksimaliai išnaudojant visas tarptautinių organizacijų galimybes, transatlantinio dialogo stiprinimas bei abipuse pagarba ir nauda grįsti konstruktyvūs santykiai su kaimynais yra pagrindiniai šalies užsienio politikos prioritetai.

Kalbėdama apie narystę Europos Sąjungoje, šalies vadovė akcentavo, kad per metus pasiekta, jog Lietuvai svarbūs energetikos projektai: Baltijos jungčių planas, ES finansinės paramos jungtims su Lenkija ir Švedija užtikrinimas taptų visos ES prioritetais. Prezidentės teigimu, artėjant Lietuvos pirmininkavimui ES ir ESBO būtina labai aiškiai nubrėžti savo prioritetus - energetika, transportas, Baltijos jūros strategija, moksliniai tyrimai ir inovacijos, Rytų kaimynystės politika.

„Stiprūs ir konkrečiais darbais pagrįsti dvišaliai santykiai su Europos valstybėmis, jų tarpe aktyviai plėtojant regioninį bendradarbiavimą su Baltijos ir Šiaurės šalimis - svarbus Lietuvos užsienio politikos prioritetas. Būtina siekti, kad tokia strateginė partnerystė būtų reali, pripildyta konkrečių pasiūlymų ir stiprintų praktinį bendradarbiavimą, o aktyvūs regioniniai santykiai skatintų mūsų regiono plėtrą", - pabrėžė Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Prezidentės spaudos tarnyba

Informacija atnaujinta 2010.08.25 11:35

Atgal