Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Prezidentė Dalia Grybauskaitė: „Linkėčiau, kad geri norai virstų gerais darbais“

2016-12-31

Šiandien palydime senuosius, užverčiame paskutinį šių metų gyvenimo knygos lapą ir su džiugesiu po keliolikos valandų pasitiksime Naujuosius. Baigiantis metams trumpam atsigręžkime atgal. Kas įvyko per tuos dvylika mėnesių, ko pasiekėme, ko nepadarėme, nespėjome? Kas mūsų – Lietuvos žmonių – laukia ateinančiaisiais? Į „Ūkininko patarėjo“ korespondento Stasio JOKŪBAIČIO klausimus atsako Jos Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia GRYBAUSKAITĖ.

– Jūsų Ekscelencija, netrukus į duris pasibels Naujieji. Su kokiomis mintimis paliekate senuosius metus? Kuo jie buvo reikšmingi Lietuvai ir Jums asmeniškai?

– Ryškiausia nueinančių metų žymė – rinkimai. Tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje.

Neabejoju, aptarinėjote juos ir namie, ir su bendradarbiais ar kaimynais. Rinkimų baigtis vienus džiugino, kitus nuvylė, bet Lietuvoje rinkėjų valia lėmė Valstiečių ir žaliųjų sąjungos pergalę.

O dabar jau stebime pirmuosius naujojo Seimo ir Vyriausybės žingsnius, kurie sulaukia įvairiausių vertinimų. Manau, turime jiems suteikti galimybę rasti tarpusavio supratimą ir įsibėgėti.

Bet gyvenome ne vien rinkimais. Šalies gyvenime buvo daug pasididžiavimo vertų momentų. Lietuva žengė į Europos branduolinių tyrimų organizaciją CERN – ateinančiais metais pasirašysime stojimo sutartį. Taip įvertinta mūsų pažanga mokslo ir inovacijų srityje. Dar labiau priartėjome prie narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje. Ji Lietuvai labai reikšminga. Prisiminkime ir Rio de Žaneirą – džiaugsmą dėl mūsų irkluotojų, sunkiaatlečių, baidarininkų ir parolimpiečių pergalių.

Man asmeniškai svarbi 2016-ųjų pavasarį pradėta nacionalinė socialinio saugumo kampanija „Už saugią Lietuvą“. Su nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenėmis, savivaldybėmis, daugybe gerų žmonių mėginame įveikti patyčių, įvairių priklausomybių epidemiją, stabdyti smurtą, sumažinti socialinę atskirtį, pasirūpinti vaikais, augančiais globos įstaigose – surasti jiems šeimynas, o gal naujus tėvus. Jau yra užregistruota beveik trys šimtai įvairių iniciatyvų.

Širdyje išliks susitikimai su puikiais, veikliais, kūrybingais, nuoširdžiais žmonėmis. Jie man kas kartą suteikia ir naujų jėgų, ir įkvėpimo.

– Ne per seniausiai žurnalas „Politico“ 28 įtakingiausių ir svarbiausių Europos politikų 2017-aisiais sąraše įrašė ir Jūsų pavardę. Kaip tai vertinate?

– Pirmiausia – kaip dėmesį visai Lietuvai. Tai rodo, kad esame matomi ir girdimi. Niekada nebijojome aiškiai įvardyti mums ir visai Europai kylančių grėsmių bei imtis priemonių joms atremti. Aktyviai remiame Ukrainą, dar tik pradedančią žengti pirmuosius žingsnius europiniame kelyje. Pasaulis tai taip pat pastebi.

Mes nepamiršome, kaip demokratinės šalys palaikė Lietuvą pirmaisiais nepriklausomybės metais. Ir dabar neabejojame, kad iškilus realiam pavojui sąjungininkai stotų mūsų pusėn. Tačiau visų pirma mes patys turime būti tvirti ir patikimi, nepasiduoti įbauginami ar įkalbami keisti savo laikyseną principiniais klausimais.

– Ko tikitės ateinančiais metais iš naujosios Seimo daugumos ir jos koalicinės Vyriausybės? Kaip manote, ar jai pavyks sumažinti skurdą, socialinę atskirtį ir emigraciją?

– Pavyks, jeigu tai bus bendras, komandinis darbas, gerai suvokiant pareigą valstybei ir jos žmonėms, aiškiai matant išsikeltus tikslus, dirbant skaidriai, sąžiningai, be biurokratinio vilkinimo, švariomis rankomis, prie kurių nelimpa korupciniai sandėriai.

Problemų, kurias turėtų spręsti Seimas kaip įstatymų leidėjas ir Vyriausybė – kaip vykdomoji valdžia, šiandien kiekvienas žmogus galėtų išvardyti ilgą sąrašą, nes kasdien jas mato savo gyvenime.

Kaip vieną iš svarbiausių išskiriu švietimo sritį. Mūsų vaikai turi gauti geriausią bendrąjį išsilavinimą, juos turi mokyti savo profesiją ir mokinius mylintys pedagogai. Tai atspirties taškas, galvojant apie visai netolimą ateitį, kai šių dienų vaikai rinksis profesiją, studijas, o dar vėliau perims ir atsakomybę už Lietuvą.

– Pasaulyje šiuo metu neramu, kariniuose konfliktuose žūsta žmonės, tai vienur, tai kitur šiurpina teroristų, nacionalizmo išpuoliai, į Europą plūsta pabėgėliai. Kaip manote, ar didžiosios valstybės suras jėgų ką nors pakeisti? Koks vaidmuo čia tenka Lietuvai, neretai besibaiminančiai dėl savo pačios saugumo?

– Pastaraisiais metais labai aiškiai pajutome, kad įvykiai už tūkstančių kilometrų atsiliepia ir mums – norime to ar nenorime.

Skurdas ir karas verčia žmones palikti gimtąsias šalis, dėl to į Europą plūsta migrantų srautai. Dalis šių žmonių – tie, kuriems pavyko ištrūkti iš bombarduojamų ligoninių, apšaudomų mokyklų ir kitų karo žiaurumų pragaro. Negalime likti abejingi jų mėginimui išsigelbėti.

Lietuva pagal savo galimybes ir tarptautinius įsipareigojimus suteikia prieglobstį ir padeda pabėgėliams žengti pirmuosius žingsnius visiškai svetimame krašte. Toliau įsitvirtinti jiems teks patiems – savo jėgomis. Tai tikrai įmanoma, ir gerų pavyzdžių netrūksta.

Tačiau norėdami gyventi taikesniame ir saugesniame pasaulyje turime ne tik dorotis su tragedijų pasekmėmis, bet ir spręsti pamatines jų priežastis. Todėl Lietuva ir toliau prisidės prie Europos Sąjungos pastangų skatinti skurdžiausių šalių vystymąsi, stip­rinti taiką ir stabilumą pasaulyje.

O Europos žmonių saugumo stiprinimas, užkertant kelią naujiems terorizmo išpuoliams, ir ateinančiais metais išlieka vienu svarbiausių Europos Sąjungos prioritetų.

Dėl Lietuvos saugumo turime ne tik baimintis, bet ir skirti jam deramą dėmesį – didinti mūsų valstybės gynybinį pajėgumą, modernizuoti Lietuvos kariuomenę.

– Ko palinkėtumėte 2017-aisiais kaimo ir visos šalies žmonėms?

– Visiems noriu palinkėti kuo daugiau pasitikėjimo savo jėgomis. Kad geri norai virstų gerais darbais, kad užtektų reiklumo valdžiai – ir tai, kuri arti jūsų, ir tai, kuri baigiantis 2016-iesiems dar tik pradėjo darbą.

Tegul gyvenimas Naujaisiais metais kiekvienam padovanos sėkmės ir džiaugsmo akimirkų, o tarp darbų tegul visada liks laiko artimiems žmonėms, savo sveikatai ir savo namams.

Prezidentės spaudos tarnyba

Informacija atnaujinta 2017.01.02 09:50

Atgal