Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Prezidentė dalyvaus Popiežių Jono Pauliaus II ir Jono XXIII kanonizacijoje

2014-04-26

Šeštadienis, balandžio 26 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Atvelykio sekmadienį, balandžio 27 d., Vatikane dalyvaus Popiežių Jono Pauliaus II ir Jono XXIII kanonizacijoje - paskelbimo šventaisiais ceremonijoje.

Prezidentė kartu su kitų šalių ir ES institucijų vadovais, tarptautinių organizacijų ir religinių bendruomenių atstovais dalyvaus iškilmingose šv. Mišiose, kurias Šv. Petro bazilikos aikštėje aukos Popiežius Pranciškus.

Į kanonizacijos iškilmes taip pat atvyks Ispanijos Karalius Chuanas Karlosas I, Belgijos karališkoji pora, JAV viceprezidentas Josephas Bidenas, dabartinis ir buvęs Lenkijos Prezidentai Bronislowas Komorowskis ir Aleksandras Kwasniewskis, „Solidarumo" lyderis Lechas Walensa, ES vadovai Hermanas Van Rompuy ir Joze Manuelis Barroso. Iš viso iškilmėse laukiama valstybinių delegacijų iš 80 šalių ir daugiau nei milijono maldininkų.

Taip pat numatomas Prezidentės susitikimas su Popiežiumi Pranciškumi. Atvelykio proga šalies vadovė Popiežiui veža dovanų Lietuvos tautodailininkų tradiciniais raštais išmargintus medinius velykinius margučius.

Po kanonizacijos iškilmių Prezidentė apsilankys Šv. Kazimiero lietuvių kolegijoje ir susitiks su kanonizacijos ceremonijoje dalyvavusiais Lietuvos vyskupais beiRomoje studijuojančiais Lietuvos dvasininkais.

Prezidentės teigimu, popiežių Jono Pauliaus II ir Jono XXIII veikla buvo labai svarbi Lietuvai ir turėjo didelę įtaką katalikų bažnyčiai bei tikintiesiems.

Popiežių Joną Paulių II, kurio motina kilusi iš Žemaitijos, su Lietuva siejo ypatingas ryšys. Savo veikla jis skleidė pagarbą žmogaus teisėms ir orumui, laisvės ir demokratijos idealus. Jis tvirtai pasisakė už tautų apsisprendimo teisę ir rėmė Lietuvos nepriklausomybę. Jonas Paulius II buvo pirmasis ir vienintelis Popiežius, atvykęs į Lietuvą. Mūsų šalyje jis lankėsi 1993 m. iš karto po sovietinės armijos išvedimo.

Popiežiumi 1958 m. įšventintas Jonas XXIII daug prisidėjo, siekiant modernizuoti katalikų bažnyčią, skatinant katalikų vienybę ir apeigas nacionalinėmis kalbomis, mažinant bažnyčios izoliaciją sovietų okupuotose valstybėse. Jo pastangomis sovietmečiu buvo leista Lietuvos kunigams mokytis Vatikane.

Kanonizacija specialiai vyksta Dievo Gailestingumo sekmadienį, kuriam pradžią davė Jonas Paulius II. Ši šventė susijusi su Vilniumi, kuris pasaulyje garsėja kaip gailestingumo miestas dėl čia saugomų dviejų Dievo gailestingumo atvaizdų - Aušros vartų Gailestingumo Motinos ir Gailestingojo Jėzaus paveikslų.

Prezidentės spaudos tarnyba

Informacija atnaujinta 2014.04.26 13:17

Atgal