Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Prezidentė: smurtas šeimoje - skaudi visos visuomenės problema

2010-04-30

Penktadienis, balandžio 30 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė su moterų teises ginančių nevyriausybinių organizacijų (NVO), Socialinės apsaugos ir darbo, Vidaus reikalų ir Teisingumo ministerijų, Seimo Žmogaus teisių komiteto, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos bei Europos lyčių lygybės instituto atstovais aptarė neatidėliotinas teisines bei socialines priemones smurtui šeimose sutramdyti.

„Smurtas šeimoje - tai ne tik žmogaus teisių pažeidimas, jo orumo ir savigarbos sumenkinimas ar žalos darymas jo sveikatai. Turime viešai pripažinti, jog tai yra ne privati, o visos visuomenės problema", - sakė Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Šalies vadovės įsitikinimu, valstybė privalo garantuoti kiekvieno žmogaus teises, užtikrinti šių teisių apsaugą ir jų įgyvendinimą. Pasak Prezidentės, valstybėje būtina turėti teisinę bazę, leidžiančią užkirsti kelią visų formų smurtui šeimoje, ištirti smurto atvejus ir nubausti kaltuosius. Valstybės vadovės nuomone, galimas problemos sprendimo būdas - teisės aktų, reglamentuojančių smurto šeimoje, ir ypač prieš moteris, atvejus ir numatančio atitinkamą atsakomybę priėmimas.

Prezidentė taip pat atkreipė dėmesį, kad, siekiant suteikti reikiamą pagalbą smurtą patyrusiai moteriai ar kitam šeimos nariui, būtina užtikrinti profesionaliai veikiančią kompleksinę paslaugų sistemą. Šalies vadovės teigimu, šiam tikslui pasiekti svarbus efektyvus valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas.

Šalies vadovė padėkojo moterų teises ginančių nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovėms už susitelkimą, įgyvendinamas veiklas ir bendrą tikslo siekimą.

Prezidentės spaudos tarnyba

Informacija atnaujinta 2010.04.30 14:43

Atgal