Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Prezidentė su europarlamentarais aptars energetikos ir teisingumo klausimus

2013-07-15

Pirmadienis, liepos 15 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė antradienį, liepos 16 d. 8 val., susitiks su Europos Parlamento (EP) Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto (ITRE) atstovais ir trečiadienį, liepos 17 d. 8 val., susitiks su EP Teisės reikalų komiteto (JURI) atstovais. Susitikimuose bus aptarti pagrindiniai Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetai.

  
ITRE komitetas yra atsakingas už ES energetikos politiką, energijos tiekimo patikimumą ir energijos sąnaudų efektyvumą. Taip pat šio komiteto darbas apima ES pramonės politiką ir naujų technologijų taikymo sritis, įskaitant mažoms ir vidutinėms įmonėms taikomas priemones. Komitetas atsakingas ir už ES mokslinių tyrimų politiką, kosmoso politiką.

  
Prezidentė su ITRE komitetu aptars svarbiausius ES energetinius, mokslinių tyrimų plėtojimo ir skaitmeninės rinkos kūrimo klausimus. Lietuva pirmininkavimo metu šioje srityje daugiausia dėmesio skirs elektroninio identifikavimo sistemos kūrimui, telekomunikacijų infrastruktūros vystymui ir kibernetinio saugumo užtikrinimui.

  
Susitikimo metu taip pat bus kalbama apie inovacijų ir mokslinių tyrimų vystymą bei pasirengimą aptarti šią temą spalį vyksiančiame Europos Vadovų Tarybos susitikime.

  
JURI komitetas yra atsakingas už ES teisės aiškinimą ir taikymą, ES teisės aktų suderinamumą su nacionaline teise. Šis komitetas taip pat dirba tarptautinės teisės srityje, yra atsakingas už ES teisės supaprastinimą.

  
Su JURI komitetu šalies vadovė aptars pagrindinius pirmininkaujančios Lietuvos darbus teisingumo srityje. Lietuvos pirmininkavimo metu bus pradėtos diskusijos dėl Europos prokuratūros steigimo. Pagrindinis numatomas jos darbas - tirti neteisėtus ES lėšų panaudojimo atvejus.

Prezidentės spaudos tarnyba

Informacija atnaujinta 2013.07.15 16:33

Atgal