Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Prezidentė vetavo BPK pataisas, atveriančias kelią pareigūnų piktnaudžiavimui ir korupcijai

2010-07-16

Penktadienis, liepos 16 d. (Vilnius). Prezidentė Dalia Grybauskaitė grąžino, su savo siūlymais, Seimui pakartotinai svarstyti Baudžiamojo proceso kodekso (BPK) pakeitimo įstatymą, kuriame paliktos spragos, atveriančios galimybes ikiteisminio tyrimo pareigūnų piktnaudžiavimui, didinančios prielaidas korupcijai ir sudarančios galimybes išvengti ikiteisminio tyrimo kontrolės.

Prezidentė pritaria tai pataisų daliai, kuriomis siekiama sustiprinti ikiteisminių tyrimų kontrolę ir įvedami konkretūs terminai, per kuriuos turi būti atliktas ikiteisminis tyrimas. Tačiau šalies vadovė nepritaria siūlomai tvarkai, jog ikiteisminio tyrimo terminas būtų pradėtas skaičiuoti tik nuo įtarimų pareiškimo momento. Prezidentė siūlo, jog ikiteisminio tyrimo terminas būtų pradėta skaičiuoti nuo pat pirmosios tyrimo dienos. Taip, pasak Prezidentės, būtų užkirstas kelias vilkinti tyrimo eigą, įtarimus pareikšti paskutiniu momentu prieš pat bylos atidavimą teismui ir taip išvengti ikiteisminio tyrimo kontrolės.

Prezidentė taip pat nepritaria BPK pataisai, kuri leidžia pareigūnams dar iki tyrimo pradžios atlikti baudžiamąjį persekiojimą, pavyzdžiui, apklausti liudytojus, rengti akistatas, įmonėse atlikti dokumentų ir laikmenų poėmius, reikalauti darbuotojų pasiaiškinimų, vykdyti kitus veiksmus. Šalies vadovės pasiūlytoje redakcijoje numatoma galimybė pareigūnams toje stadijoje, kai tyrimas dar nepradėtas, atlikti tiktai tikslinimo veiksmus, pavyzdžiui, paprašyti daugiau informacijos iš skundo autoriaus.

Kad Prezidentės vetuojamos BPK pataisos sudaro galimybes pareigūnams piktnaudžiauti ir neužtikrina tinkamos ikiteisminių tyrimų kontrolės, pabrėžiama ir Generalinės prokuratūros vadovų, Policijos generalinio komisaro ir STT pareigūnų pastabose.

„Labai svarbu, kad Baudžiamojo proceso kodekse būtų tvirtai ginamos žmogaus teisės ir laisvės, o žmogus būtų apsaugotas nuo nesąžiningų pareigūnų savivalės. Mano siūlomos pataisos aiškiai užkerta kelią pareigūnų korupcijai, pašalina prielaidas šantažuoti galimus įtariamuosius , sustiprina ir sugriežtina ikiteisminio tyrimo kontrolę nuo pat tyrimo pradžios iki pabaigos", - teigia Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Prezidentės spaudos tarnyba

Informacija atnaujinta 2010.07.16 14:26

Atgal