Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Lenkijos Respublikos Prezidento Andrzejaus Dudos sveikinimas Prezidentei Daliai Grybauskaitei Laisvės riterio apdovanojimo įteikimo proga

2019-10-03

Gerbiamoji Ponia Prezidente,

džiugiai ir maloniai priėmiau žinią, kad Kazimiero Pulaskio fondas Jums skyrė Laisvės riterio apdovanojimą. Vykdydama daug svarbių ir atsakingų pareigų, Jūs turėjote reikšmingą vaidmenį integruojant Lietuvą į euroatlantines ir Europos struktūras, o po jos prisijungimo prie Europos Sąjungos Jūs tapote pirmąja Europos Komisijos komisare nuo Lietuvos, atsakinga pirma už švietimą ir kultūrą, o vėliau – už finansų programavimą ir biudžetą. Jūsų tarnyba einant šias pareigas prisidėjo prie visos Europos Sąjungos darnos, kartu stiprinant jos dėmesį mūsų regionui.

Vertindami Jūsų nuopelnus, Lietuvos Respublikos piliečiai 2009 m. išrinko Jus Prezidente. Vykdydama šias pareigas iššūkių kupinu laikotarpiu, Jūs buvote aktyvi Europos forume ir turėjote ryžtingą poziciją dėl Rusijos ekspansyviosios politikos. Kaip Lenkijos Respublikos Prezidentas norėčiau ypač pabrėžti Jūsų siekį stiprinti visą NATO Rytų flangą. Jūsų asmeninėmis pastangomis tapo įmanomas strateginis NATO Aljanso prisitaikymas, kurio vienas iš rezultatų tas, kad 2016 m. Varšuvoje vykusiame aukščiausio lygio susitikime buvo sustiprintas sąjungininkų karinių pajėgų buvimas Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Mūsų glaudus bendradarbiavimas saugumo ir gynybos srityje pasireiškė steigiant Lenkijos, Lietuvos ir Ukrainos brigadą Liubline bei Šiaurės ir Rytų divizijos daugianacionalinę vadavietę Elbinge, atsakingą už Suvalkų koridoriaus gynybą. Per bendrus Lenkijos ir Lietuvos veiksmus saugumo srityje Jūs įrodėte, kad įmanomas veiksmingas dialogas svarbiausiais klausimais. Jūsų nuopelnai mūsų regionui neapsiriboja tik saugumu ir gynyba. Jūs buvote aktyvi dalyvė ir vienas svarbiausių Bukarešto devintuko ir Trijų jūrų iniciatyvų ramsčių.

Taip pat gyvai prisimenu Jūsų, Ponia Prezidente, vizitą Lenkijoje šių metų vasarį Liublino unijos 450-mečio proga. Kai kartu su džiaugsmu galėjome pažymėti, kad ne tik mūsų šalių santykiai yra glaudesni, lenkai ir lietuviai taip pat save laiko viena kitai artimomis tautomis. Tai irgi didelis Jūsų nuopelnas.

Dėkoju Jums, Ponia Prezidente, už ilgus bendradarbiavimo su Lenkija ir mūsų regionu metus. Linkiu Jums tolesnės sėkmės vykdant viešąją veiklą, kuri – esu tvirtai įsitikinęs – nesustos, ir nuoširdžiai sveikinu su šiuo ypatingu ir visiškai pelnytu Laisvės riterio apdovanojimu.

 Su pagarba ir simpatija                                                                        Andrzej Duda

Informacija atnaujinta 2019.10.03 16:00

Atgal