Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba įteikiant Valstybės apdovanojimus Valstybės dienos proga

2014-07-06

Gerbiamieji ceremonijos dalyviai,

šiandien apdovanojame tuos, kurių širdyse ir darbuose Lietuvai skirta šventa vieta. Savo gyvenimais jie liudija nenuginčijamą tiesą: Lietuva yra brangi, nes vienintelė.  Ji suteikia pagrindą būti išskirtiniems ir ypatingiems. Apibrėžia, kas buvome, esame ir norime būti.

Lietuva - tai dovana būti savimi ir galimybė kurti ateitį.Šios dienos herojai gali paliudyti - dėl Lietuvos skauda, dėl Lietuvos gali būti neramu.Tačiau ja niekada nevalia nusivilti ir nuleisti rankų. Nes kas, jei ne mes, esame atsakingi už Tėvynės likimą?

Todėl šiandien didžiuojamės Jumis, kurie gynėte ir ginate Lietuvos laisvę, puoselėjate ir kuriate jos kultūrą ir meną, rūpinatės, kad gyventume skaidriai, gydote ir globojate Lietuvos žmones, garsinate Lietuvos vardą pasaulyje.

Dėkoju, kad kuriate šviesią mūsų šalies ateitį. Darote tai pagal išgales, nesiekdami greitų dividendų ar apdovanojimų.

Kaip ir kasmet, už geranoriškumą tariame nuoširdų ačiū Lietuvos bičiuliams iš užsienio. Pasaulyje Lietuvai ir jos interesams geriau atstovaujama ir Jūsų dėka.

Gerbiamieji,

įteikdama Valstybės apdovanojimus, noriu pabrėžti, kad kiekvieno žmogaus, dirbančio Lietuvai, nuopelnai yra matomi, vertinami ir nebus pamiršti. Jie padeda rašyti naująją Lietuvos istoriją.

Todėl dar sykį nuoširdžiai dėkoju tiems, kurių protai, rankos ir širdys kuria nuostabius dalykus vardan valstybės.

Tegul Jūsų pavyzdys įkvepia kiekvieną prisidėti prie sėkmingos Lietuvos kūrimo.

Sveikinu Jus visus Lietuvos valstybės dienos proga!

Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė

Informacija atnaujinta 2015.02.05 11:14

Atgal