Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba Lietuvos kariuomenės 100-mečio minėjime

2018-11-24

Gerbiami kariai, brangūs Lietuvos žmonės, sąjungininkai,

atkurtai Lietuvos kariuomenei – šimtas metų!

Tai – kelias nuo savanorių būrių iki modernių gynybos pajėgų.

Istorija įrodė: priešo gausa – bejėgė prieš tą stiprybę, kurios vardas – Lietuvos laisvė.

Mes didžiuojamės savo kariuomenės ir sąjungininkų vienybe!

Džiugu, kad šalia mūsų Trispalvės – tokia daugybė kitų valstybių vėliavų. Jūs visi tuo pačiu metu esate ir geležinis kumštis, ir taikos pasiuntiniai, ir bendras įsipareigojimas ateities kartoms.

Šiandienos paradas – tai Lietuvos karių, sąjungininkų ir draugų dovana šalies žmonėms. Tai – šimtmečio žinia pasauliui, kad Lietuva pasirengusi visomis išgalėmis ginti Tėvynę, laisvę ir bendras vertybes.

Mieli kariai, Lietuva pasitiki Jumis!

Jūs įprasminate protėvių žygius. Stiprinate demokratijos skydą abipus Atlanto. Nešate viltį kovos broliams Ukrainoje.

Būkite nepalaužiami! Tvirtai lydėkite Lietuvą naujame laisvės šimtmetyje.

Dėkoju už tarnybą ir linkiu stiprybės.

Sveikinu Jus ir visą Lietuvą su ypatinga švente!

 

Dear Allies and Friends,

Today we welcome soldiers from more than 20 freedom-loving nations.

Your presence here at the parade celebrating the centenary of the Lithuanian Armed Forces sends a very important message: together we stand strong and united. Together we will defend our freedom – no matter what effort it takes.

On behalf of all Lithuanian people – thank you for your service and commitment to Peace.

Sveikinu visus su Lietuvos kariuomenės šimtmečiu!

Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė

Informacija atnaujinta 2018.11.24 12:53

Atgal