Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės pasisakymas vystomojo bendradarbiavimo tema JT specialiajame renginyje vystymosi darbotvarkei po 2015 m. priimti

2015-09-27

Ekscelencijos, ponai ir ponios,

2015-ieji – tvariam vystymuisi itin svarbūs metai ir mes labai džiaugiamės, kad sėkmingai užbaigėme derybas dėl naujosios vystymosi darbotvarkės. Tai – pokyčius lemiantis ir, svarbiausia, į žmones orientuotas dokumentas. Tikiu, kad jo poveikis mūsų ateičiai bus ilgalaikis.

Ypač svarbu veiksmingai įgyvendinti šią ambicingą darbotvarkę. Norėčiau atkreipti dėmesį į keletą pagrindinių klausimų, kuriuos būtina spręsti siekiant mūsų tikslų.

  1. Visų pirma, daugiausia dėmesio turime skirti taikai ir saugumui užtikrinti. Be taikos negalėsime kurti tvirtos visuomenės, išnaikinti skurdo priežasčių ir išpildyti pasaulio bendruomenės lūkesčių.
  1. Antra, demokratija yra klestinčios visuomenės pagrindas. Demokratijos trūkumas – tai pagrindinė konfliktų, socialinių ir karinių neramumų, ekonominių sunkumų ir kitų problemų priežastis.

Šiandien esame labai sunerimę dėl mūsų Rytų Europos partnerių – visų pirma, Ukrainos – vystymuisi nuolat keliamos grėsmės.

Jungtinių Tautų išreiškiama tarptautinės bendruomenės parama būtina tiems, kurie siekia laisvės ir apsisprendimo teisės visame pasaulyje.

Demokratija ir teisės viršenybė turėtų būti užtikrintos kiekvienam.

  1. Lyčių lygybė – vienas iš naujosios vystymosi darbotvarkės tikslų. Tačiau moterys vis dar kenčia nuo smurto. Todėl pirmasis žingsnis – užtikrinti jų saugumą. Antrasis žingsnis – garantuoti lyčių lygybę įgyvendinant nacionalines programas ir užtikrinant veiksmingą atsakomybę. Šiuo požiūriu itin svarbus yra tvirtas visų politinis pasiryžimas visais lygmenimis.
  1. Be to, tarptautinė bendruomenė turi labiau įsitraukti padedant kurti gero valdymo institucijas.

Siekdami ilgalaikių tvaraus vystymosi tikslų, turime reaguoti ir į naujas problemas.

Migracija – tai iššūkis, kuriam įveikti reikalingas visų tarptautinės bendruomenės narių dėmesys. Veiksmingas vystomasis bendradarbiavimas galėtų būti galinga jėga valdant migracijos srautus ir sprendžiant pagrindines jos priežastis.

Mūsų moralinė pareiga – suteikti saugų prieglobstį tiems, kurie trokšta, bet negali rasti laisvės ir demokratijos savo šalyse.

Ponai ir ponios,

nėra abejonių, kad naujosios vystymosi darbotvarkės sėkmė priklauso nuo to, kaip mes nustatysime ir sutelksime visas būtinas įgyvendinimo priemones.

Paskutinis itin svarbus klausimas, kurį reikia aptarti, yra susijęs su atsakomybe. Šiuo atveju negali būti jokių išimčių! Pasaulinė partnerystė reiškia pasaulinę atsakomybę.

Per ateinančius 15 metų tvarus vystymasis ir bendradarbiavimas turi būti grindžiami:

  • taikos ir saugumo užtikrinimu;
  • žmogaus teisių, moterų ir vaikų teisių bei lyčių lygybės užtikrinimu;
  • demokratijos rėmimu ir įtraukiančių gero valdymo institucijų kūrimu.

Taigi turime nepamiršti, kad veiksmingą tvarų vystymąsi galime užtikrinti tik bendromis tarptautinės bendruomenės pastangomis.

Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė

Informacija atnaujinta 2015.09.27 23:56

Atgal