Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimo kalba Lietuvos moterų lygos konferencijoje „Žymiausios Lietuvos moterys istorijos tėkmėje“

2014-11-30

Gerbiamieji konferencijos dalyviai,

Jūs, kaip niekas kitas, puikiai žinote, kad Lietuvoje turime daug talentingų moterų mokslininkių, verslininkių, kultūros ir meno asmenybių. Jų veikla ir nuopelnai ne visada lieka pastebėti bei tinkamai įvertinti. Todėl tokie renginiai kaip šis yra ypatingai svarbūs. Jie įkvepia moteris būti aktyviomis, siekti ambicingiausių tikslų ir pajausti išsipildymo prasmę.

Lietuvos moterys vienos pirmųjų Europoje išsikovojo balsavimo teisę. Tyliai, nelaukdamos paraginimo iš šalies, 

jos tapo darbštumo, vienybės ir atsakomybės pavydžiu. Savo visuomenine veikla, pažangiomis idėjomis jos dažnai pralenkdavo laiką, kuriame gyveno.

Šiuolaikinei moteriai nėra lengva, nes jai keliami dideli reikalavimai tiek profesinėje veikloje, tiek socialinėje erdvėje. Tačiau net ir susidūrusios su sunkumais, jos nepasiduoda ir siekia lygybės, išsilavinimo, sugeba atskleisti savo talentus ir apginti savo teises.

Mielos moterys,

Jūsų idėjos ir patirtis yra reikalingi Lietuvai mažinant socialinę atskirtį. Ugdant dabarties ir ateities kartas. Kuriant stipresnį vienybės ir pilietiškumo jausmą. Ypač dabar, kai gyvename keičiantis geopolitinei situacijai ir iš naujo suvokiame laisvės kainą.

Ačiū Jums, kad savo veikla įkvepiate mus visus saugoti ir puoselėti Lietuvą. Kad drąsiai ir kūrybingai skleidžiate esmines žmogiškas vertybes savo šeimose, visuomeninėje veikloje ir kasdieniuose darbuose.

Linkiu Jums įdomių diskusijų ir prasmingų susitikimų su istorinėmis asmenybėmis, kurios įkvėptų Jus toliau būti pavyzdžiu visai Lietuvai.

Šiltų ir jaukių artėjančių švenčių!

Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė

Informacija atnaujinta 2015.02.05 10:45

Atgal