Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Liuksemburgo Didžiojo Hercogo Henrio tostas Lietuvos Respublikos Prezidentės surengtoje oficialioje vakarienėje

2017-10-26

Jūsų Ekscelencija Prezidente, Jūsų Ekscelencijos, ponios ir ponai,

Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės delegacijos vardu norėčiau pareikšti gilų dėkingumą už j ūsų svetingumą ir už nepaprastai šiltą sutikimą. Mūsų šalių savitarpio santykius pirmiausia palaiko itin artima kaimynystė, nes – tiesiog atsitiktinai – pagal abėcėlę mūsų šalys yra greta tarptautiniuose renginiuose ir susitikimuose. Šis faktas nėra toks nereikšmingas, kaip atrodytų. Toks ryšys sukuria mainus ir tokia šalių atstovų kaimynystė skatina mokytis pažinti ir vertinti vieni kitus.

Lietuvą ir Liuksemburgą vienija bendras dėmesys daugiašaliam bendradarbiavimui, užtikrinančiam stabilumą ir saugumą. Dėl geografinės padėties mūsų šalys kentėjo nuo daug galingesnių kaimynių agresijos. Istorija mums siuntė skausmingų i šbandymų, kurių kaina buvo milžiniškos aukos. Mums pažįstamas būties trapumas, gyvybiškai svarbus poreikis palaikyti kiek įmanoma harmoningesnius santykius su kaimynais ir tikroji laisvės bei nepriklausomybės vertė. Mes suvokiame, kad esame pažeidžiami ir žinome, kad niekas nėra duota, ir pirmiausia kalbu apie mūsų piliečių saugumą. Mes taip pat aiškiai suvokiame, kad patys turime kurti savo likimą, skatindami daugiašališkumą ir tarptautinį bendradarbiavimą.

Pažvelgę į praeitį matome, kad per praėjusius amžius dvišaliai mūsų šalių santykiai nutrūkdavo, ir ilgam laikui. Tai lėmė ne mūsų valia – tai lėmė istorinės, ir dažniausiai tragiškos, aplinkybės. O ypatingu mūsų šalių tarpusavio santykių suklestėjimu pasižymi vėlyvesnis laikotarpis – laikotarpis jūsų šaliai paskelbus nepriklausomybę 1918 metais. Didžiuojuosi, kad mano šalis niekada nepripažino jūsų valstybės ir kaimyninių Baltijos valstybių Sovietų S ąjungos okupacijos. Visai neseniai mano tėvynainiai susijaudinę sek ė „dainuojančios revoliucijos“ įvykius ir Baltijos šalių i šsilaisvinimą. Lietuvos įstojimas į Šiaurės Atlanto aljansą ir Europos Sąjungą, mūsų nuomone, taip pat yra itin svarbus įvykis, nes iš tikrųjų tos pačios šeimos nariai, kurie niekada neturėjo būti atskirti, susitiko po ilgo
išsiskyrimo.

Šiandien, kaip Europos Sąjungos partneriai, tomis pačiomis priemonėmis siekiame tų pačių tikslų. Beniliukso ir Baltijos šalių bendradarbiavimas yra puikus pavyzdys. Jis parodo, kad mažos valstybės tikrai atlieka nemažą vaidmenį Europos struktūroje. Šios sėkmės paslaptis – teisės požiūriu visos valstybės yra lygios.

Jūsų Ekscelencija Prezidente,

Oficialaus vizito į Lietuvą atvykau tuo metu, kai jūsų šalyje vykstančiose NATO pratybose dalyvauja ir Liuksemburgo kariai. Liuksemburgas yra pasiryžęs įvykdyti visus įsipareigojimus, prisiimtus prisijungus prie Šiaurės Atlanto sutarties. Mūsų solidarumas nėra tik moralinis – tai tikras, konkretus ir apčiuopiamas solidarumas.

Mano šalis itin akcentuoja Europos ir jos kaimynių atviro dialogo svarbą. NATO jėga – tai gebėjimas kalbėtis. Visų labui būtina drauge pasiekti dialogą ir nepamiršti, kad siekiant užtikrinti mūsų žemyno stabilumą būtina laikytis tarptautinės teisės.

Be to, mūsų šalių kasdieniai santykiai neapsiriboja karine sritimi. Itin reikšmingas mūsų ekonominis ir prekybinis bendradarbiavimas. Drįsčiau tikėtis, kad abi šalys netrukus galės naudotis pirmojo Liuksemburgo ir Lietuvos ekonominio forumo, kurį šiandien atidarėme, vaisiais. Mūsų šalys turi daug neišnaudoto potencialo, tad pasinaudokime šiuo vizitu, kad tinkamai tą potencialą išnaudotume.
Jūsų Ekscelencija Prezidente, Jūsų Ekscelencijos, ponios ir ponai,

Abi mūsų tautos linkusios išties gerai viską prisiminti. Jos prisimena kliūtis, kurias turėjo įveikti, kad pasiektų nepriklausomybę, o nepriklausomybė – tai ir yra laisvė. Nestabiliame, tačiau galimybių pilname pasaulyje mūsų tautų j ėga yra gebėjimas savo pačių rankomis tvarkyti savo likimą. Linkiu, kad šis vizitas dar labiau sustiprintų mūsų valstybių tarpusavio ryšius, nes reikia prisitaikyti prie naujų perspektyvų, auštant Lietuvos Respublikos nepriklausomybės šimtmečiui.

Todėl kviečiu pakelti taures už Ponios Prezidentės sveikatą ir mūsų tautų draugystę.

Informacija atnaujinta 2017.10.26 19:49

Atgal