Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Algirdas Mykolas Brazauskas

(1932-2010)

Algirdas Brazauskas gimė 1932 m. Rokiškyje, tarnautojų šeimoje.

1951 m. baigė Kaišiadorių vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Kauno politechnikos institutą. 1956 m. baigė institutą ir įgijo inžinieriaus hidrotechniko specialybę.

1965 m. A. Brazauskas buvo paskirtas statybinių medžiagų pramonės ministru.

1967 m. pradėjo dirbti Valstybės planavimo komiteto pirmininko pavaduotoju.

1974 m. jam suteiktas Ekonomikos mokslų daktaro laipsnis.

1988 m., gilios komunistų partijos krizės metu, Algirdas Brazauskas buvo išrinktas Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto pirmuoju sekretoriumi. Jo kandidatūrą į šį postą palaikė Lietuvos nacionalinio išsivadavimo judėjimas „Sąjūdis". Jam vadovaujant, 1989 m. Lietuvos komunistų partija atsiskyrė nuo Sovietų Sąjungos komunistų partijos. 1990 m. gruodžio mėnesį įvykusiame Lietuvos demokratinės darbo partijos (LDDP) steigiamajame suvažiavime Algirdas Brazauskas buvo išrinktas jos pirmininku ir tapo didžiausios Lietuvos politinės partijos vadovu.

1992 m. spalio mėnesį LDDP laimėjus rinkimus į Seimą, Algirdas Brazauskas buvo išrinktas Seimo Pirmininku pradėjo laikinai eiti Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas (1992 11 25).

1993 m. vasario 14 d. tiesioginiuose visuotiniuose rinkimuose buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu 5 metų laikotarpiui. Už jį balsavo 60% rinkėjų. Kaip reikalauja Lietuvos Konstitucija, jis nutraukė savo narystę LDDP. 1993 m. vasario 25 d. įvyko Prezidento inauguracija.

1998 metų vasario 26 dieną kadenciją baigusį Algirdą Mykolą Brazauską pakeitė Prezidento rinkimus laimėjęs Valdas Adamkus.

2001 m. sausio mėnesį Algirdas Mykolas Brazauskas išrinktas Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininku.

2001 m. liepos 3 dieną Lietuvos Respublikos Seimas Algirdą Brazauską patvirtino Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministru Pirmininku. Šias pareigas Algirdas Brazauskas ėjo iki eilinių parlamento rinkimų.

2004 m. lapkričio 25 d. Lietuvos Respublikos Seimas Algirdą Brazauską dar kartą patvirtino Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministru Pirmininku

Ekonomikos mokslų daktaras, Vilniaus Gedimino technikos, Kijevo (Ukrainos), Minsko humanitarinio, Kauno technologijos universitetų Garbės daktaras.

Knygų „Lietuviškos skyrybos", išleista lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis, ir „Penkeri Prezidento metai", išleista lietuvių kalba, autorius.

Informacija atnaujinta 2016.08.18 09:38