Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Jonas Žemaitis

(1909-1954)

Gimė 1909 m. kovo 15 d. Palangoje Jono Žemaičio ir Petronėlės Daukšaitės šeimoje.

Nors tėvas buvęs laisvamanis, pakrikštytas Palangos bažnyčioje.

1910-1917 m. su tėvais gyveno Lenkijoje, Lomžoje; 1917 m. grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Šiluvos valsčiuje, Kiaulininkų kaime.

1921 m. baigė Raseinių valstybinės gimnazijos pirmąją klasę.

1926 m. įstojo į Kauno karo mokyklą.

1929 m. ją baigė, paskirtas į 2-ąjį artilerijos pulką, 1-ąją haubicų bateriją (Kėdainiai).

1936 m. išsiųstas į Prancūziją, Fontenblo artilerijos mokyklą, grįžo 1938 m. vasarą, suteiktas kapitono laipsnis, paskirtas 1-ojo artilerijos pulko skyriaus vadu.

1940 m. pateko į formuojamą 29-ąjį šaulių korpusą, tais pačiais metais susituokė su Elena Valionyte.

1941 m. apsigyveno Kaune, gimė sūnus Laimutis.

1942 m. grįžo į tėviškę, Šiluvos vlsč., įsidarbino Šiluvos ž. ū. kooperatyvo vedėju – dirbo iki 1944 m. (į jokius nacių formuotus dalinius nestojo).

Vokiečių okupacijos metais priklausė pogrindinei organizacijai „Laisvės šauliai".

1944 m. suorganizavo Šiluvos ir Tytuvėnų vyrus (150 žmonių) ir išžygiavo į P. Plechavičiaus organizuojamą vietinę rinktinę, buvo paskirtas 310-ojo bataliono vadu.

1945 m. pradžioje įstojo į partizanus ir kovojo iki 1953 m. pavasario, kol buvo areštuotas, o 1954-aisiais – sušaudytas.

Informacija atnaujinta 2016.01.06 09:55