Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Švietimas laukia permainų pabaigos, o kultūra – pradžios

2010-04-21

Trečiadienis, balandžio 21 d. (Vilnius). Prezidentė Dalia Grybauskaitė su Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto nariais aptarė su apskričių reforma susijusias pertvarkas švietimo srityje. Susitikimo metu kalbėta ir apie Prezidentės sudarytos darbo grupės Lietuvos kultūros politikos gairėms rengti rezultatus ir jų įgyvendinimo perspektyvas.

Prezidentės teigimu, švietimas ir kultūra yra vienos svarbiausių valstybės raidą veikiančių sričių, todėl joms turi būti skiriamas deramas dėmesys.

Prezidentės teigimu, vykdant apskričių reformą švietimo įstaigų perdavimas savivaldybėms vyksta nesistemiškai ir per lėtai. Atsakomybę dėl stringančios apskričių reformos turi prisiimti visos valdžios institucijos.

Nuo mokyklos priklauso Lietuvos ateitis, todėl, pasak Prezidentės, visuomenė turi būti suprantamai informuota apie švietimo įstaigų tinklo pertvarką.

„Užsitęsusi mokyklų tinklo pertvarka kelia nereikalingos įtampos visuomenėje. Kuo greičiau turi išaiškėti kiekvienos mokyklos ateitis ir modernizavimo perspektyva. Tam būtina ne tik politinė valia, bet ir konsultacijos su bendruomenėmis", - pabrėžė Prezidentė.

Prezidentės teigimu, pertvarkant mokyklų tinklą būtina laikytis nuostatos, kad pradinė mokykla būtų kuo arčiau vaiko, o gerai ir moderniai įrengta gimnazija - prieinama visiems. Kartu, pasak Prezidentės, reformuojant mokyklų tinklą negalima pamiršti tautinių mažumų ir specialiųjų ugdymo poreikių turinčių vaikų švietimo.

Ypatingą dėmesį šalies vadovė ragina skirti popamokinei veiklai. Neformaliojo ugdymo koncepcija, pasak Prezidentės, turi garantuoti galimybę kuo didesniam vaikų skaičiui rinktis popamokinius užsiėmimus tiek valstybinėse, tiek ir privačiose įstaigose.

Prezidentė su parlamentarais aptarė ir kultūros politikos problemas. Įvardijusi kultūrą ir kūrybingumą svarbiausiu Lietuvos ištekliumi, Prezidentė paragino galutinai apsispręsti dėl kultūros politikos krypčių ir imtis konkrečių darbų, kurie ne tik patenkintų visuomenės kultūrinius poreikius, bet ir ugdytų asmens kūrybingumą.

„Aiškios raidos strategijos neturinti šalies kultūra per dvidešimt metų sulaukia tik proginio, o ne sisteminio dėmesio. Todėl būtina nedelsiant apsispręsti dėl kultūros politikos krypčių ir nuosekliai jas įgyvendinti", - teigė Prezidentė.

Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių projektą parengė LR Prezidentės dekretu sudaryta Lietuvos meno kūrėjų asociacijos, kultūros ir meno, akademinės bendruomenės ir Kultūros ministerijos atstovų grupė.

Prezidentė su Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu aptarė galimybę Lietuvos kultūros politikos kaitos gaires išsamiai svarstyti Seime, į tai įtraukiant ir visuomenę.

Prezidentės spaudos tarnyba

Informacija atnaujinta 2010.04.21 10:46

Atgal