Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Teisingumo vetuoti negalima

2015-09-29

Antradienis, rugsėjo 29 d. (Niujorkas). Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos sesijoje Niujorke dalyvaujanti Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė kartu su Nyderlandų Karaliumi Willemu-Alexanderiu surengė aukšto lygio renginį „Tarptautinis Teisingumo Teismas – šiuolaikiškas teismas“, skirtą teisingumui užtikrinti sprendžiant tarptautinius konfliktus.

Šią diskusiją Nyderlandai ir Lietuva inicijavo reaguodami į skandalingą Rytų Ukrainoje numušto lėktuvo MH17 tyrimą, farsu pavertusį tarptautinį teisingumą. Rusijai vetavus Nyderlandų inicijuotą rezoliuciją JT Saugumo Taryboje, buvo užkirstas kelias šį nusikaltimą tirti tarptautiniame baudžiamajame tribunole. Lietuvos Prezidentė pabrėžia, kad tokie atvejai neturi pasikartoti.

„Teisingumo vetuoti negalima, jis turi būti aukščiau politinių manipuliacijų ir atskirų valstybių interesų. Mažiausiai, ką pasaulis gali padaryti nukentėjusiems nuo karo, prievartos ir smurto – tai užtikrinti teisingumą. Kaltieji negali likti nenubausti ir išvengti atsakomybės už nusikaltimus žmoniškumui. Tik laikantis tarptautinės teisės principų galima užtikrinti teisingumą, saugumą ir taiką“, – sako Prezidentė.

Renginyje, kuriame dalyvavo daugiau kaip 50 pasaulio valstybių ir vyriausybių atstovų, kalbėta, kaip sustiprinti Tarptautinio Teisingumo Teismo vaidmenį ir užkirsti kelią manipuliacijoms tarptautiniu teisingumu.

Hagoje įsikūręs Tarptautinis Teisingumo Teismas yra pagrindinė JT teisminė institucija, atsakinga už tarptautinio teisingumo užtikrinimą. Tačiau iš 193 JT narių tik 72 valstybės pripažįsta privalomąją šio teismo jurisdikciją – tai apsunkina tarptautinių ginčų sprendimą taikiu būdu ir neužtikrina valstybių atsakomybės už tarptautinės teisės pažeidimus. Lietuva Tarptautinio Teisingumo Teismo privalomąją jurisdikciją pripažino 2012 metais.

Pasak Prezidentės, pasauliui susiduriant su naujomis grėsmėmis, būtinos visų valstybių pastangos užtikrinti tarptautinį teisingumą ir įgyvendinti teisės viršenybės principą. Visuotinis Tarptautinio Teisingumo Teismo jurisdikcijos pripažinimas leistų visus tarpvalstybinius konfliktus spręsti remiantis tarptautine teise, o ne politiniais motyvais.

Tarptautinio Teisingumo Teismo vaidmuo ne kartą buvo lemiamas sprendžiant sienų nustatymo, suvereniteto įgyvendinimo ir valstybių atsakomybės dėl žmogaus teisių pažeidimų klausimus – pavyzdžiui, 2010 metais pripažino, kad Kosovo nepriklausomybės deklaracija neprieštarauja tarptautinei teisei, 2007 metais konstatavo netiesioginę Serbijos atsakomybę už genocidą Srebrenicoj.

Prezidentės spaudos tarnyba

Informacija atnaujinta 2018.04.04 08:45

Atgal