Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Teisingumui ir skaidrumui užtikrinti – svarbios Prezidentės iniciatyvos

2014-02-21

Penktadienis, vasario 21 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė siūlo Seimui į pavasario sesijos darbotvarkę įtraukti 14 jos inicijuotų įstatymų pataisų.

Seimo apsisprendimo laukia skaidresniam teismų darbui, demokratijos stiprinimui ir spaudos laisvės užtikrinimui, jaunimo įsidarbinimui ir kovai su neteisėtu praturtėjimu svarbūs Prezidentės pasiūlymai.

Teismų sprendimų skaidrumui didinti Prezidentė siūlo Baudžiamojo proceso kodekso pataisas, numatančias, kad aukštesniųjų teismų sprendimai dėl suėmimo būtų priimami kolegialiai - tai yra 3 teisėjų, o ne vieno, kaip yra dabar. Taip būtų labiau užtikrinta žmogaus teisių apsauga ir sprendimų objektyvumas.

Politinės Seimo valios laukia ir Baudžiamojo proceso kodekso įstatymo pataisos, kurių tikslas - užkirsti kelią baudžiamųjų bylų vilkinimui teismuose.

Visuomenės informavimo įstatymo ir Baudžiamojo proceso kodekso pataisomis siekiama griežtinti procesinių veiksmų prieš žurnalistus tvarką ir stiprinti žiniasklaidos informacijos šaltinių apsaugą.

Siekdama kurti skaidresnę valstybės tarnybą, Prezidentė dar vasarą teikė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo pataisas, numatančias, kad visų valstybės tarnyboje dirbančių asmenų, politinių partijų pirmininkų ir jų pavaduotojų, valstybės politikų, visuomeninių konsultantų, padėjėjų, patarėjų privačių interesų deklaracijų duomenys ir sandoriai būtų skelbiami viešai.

Seimo apsisprendimo laukia ir Prezidentės iniciatyva dar pavasarį parengtos Užimtumo rėmimo ir lydimųjų įstatymų pataisos, numatančios studentams galimybes savarankiškai ir be jokių tarpininkų atlikti praktiką bei įgyti realios darbo patirties.

Prezidentės pateiktomis Seimo rinkimų įstatymo pataisomis siūloma naikinti kandidatams į Seimą taikomą teisinę neliečiamybę ir šalinti juos iš rinkimų iškart, kai nustatomi padaryti pažeidimai. Šios pataisos Seimui buvo pateiktos dar 2012 m. rudenį.

Ypatingą dėmesį Prezidentė skiria ir kovai su neteisėtu praturtėjimu. Seimui pateiktos Civilinio kodekso, Akcinių bendrovių įstatymo bei Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymų pataisos padės užkirsti kelią piktnaudžiavimui fiktyviais skolos rašteliais, vekseliais ir akcijų pirkimo-pardavimo sutartimis.

Sausio mėnesį Prezidentė Dalia Grybauskaitė grąžino Seimui pakartotinai svarstyti Žuvininkystės įstatymą, kuris pažeidžia sąžiningos konkurencijos principus ir suteikia verslo grupėms galimybę monopolizuoti žvejybą ežeruose bei upėse, ir pateikė savo siūlymus, garantuojančius žmonių teisę naudotis šalies gamtos ištekliais.

Taip pat Prezidentė grąžino Seimui pakartotinai svarstyti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) įstatymo pataisas ir pateikė savo siūlymus, kurie neleis politizuoti šios institucijos veiklos.

Artimiausiu metu Prezidentė teiks Seimui Švietimo įstatymo pataisas, kuriomis bus siūloma sugriežtinti sąlygas steigti kitų valstybių mokyklas Lietuvoje ar įgyvendinti kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų ugdymo programas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose.

Prezidentė taip pat siūlo į Seimo pavasario sesijos darbotvarkę įtraukti Įmonių bankroto įstatymo pataisas, kurių tikslas - pagreitinti bankroto procedūras ir įstatymu riboti bankroto administratorių atlyginimus. Taip pat Lobistinės veiklos įstatymo pataisas, kuriomis siekiama užtikrinti skaidrų įstatymų ir kitų teisės aktų leidybos procesą, sudaryti prielaidas identifikuoti konkrečias vienokiu ar kitokiu reglamentavimu suinteresuotas interesų grupes.

Prezidentė taip pat teiks Teismų įstatymo pataisas, kurių tikslas - tobulinti teisėjų atrankos ir skyrimo teisinį reguliavimą, siekiant užtikrinti, kad teisėjais būtų skiriami tik tinkamų dalykinių ir asmeninių savybių turintys asmenys.

Prezidentės spaudos tarnyba

Informacija atnaujinta 2014.02.21 11:36

Atgal