Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Teismų savivaldoje – nauji nariai

2016-12-08

Ketvirtadienis, gruodžio 8 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė dekretus, kuriais paskyrė naujus visuomenės atstovus į svarbias teismų savivaldos institucijas - Teisėjų etikos ir drausmės komisiją bei Nuolatinę teisėjų veiklos vertinimo komisiją.

Į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją ketverių metų laikotarpiui paskirtas žinomas politologas Tomas Janeliūnas. Profesoriaus laipsnį turintis mokslininkas vadovauja Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Tarptautinių santykių katedrai, yra parengęs daugybę publikacijų, žinomas saugumo ir tarptautinių santykių istorijos specialistas.  

Teisėjų etikos ir drausmės komisija sprendžia drausmės bylų teisėjams iškėlimo klausimus. Nuo šios komisijos darbo priklauso principingas teisėjų padarytų pažeidimų ir teisėjų etikos vertinimas,  teismų autoritetas. Komisija sudaroma iš 7 narių, iš kurių du narius skiria Prezidentas, 1 – Seimo Pirmininkas, 4 – Teisėjų taryba. Prezidentas ir Seimo Pirmininkas šios komisijos nariais skiria visuomenės atstovus.

T. Janeliūnas šioje komisijoje pakeis Teodorą Staugaitienę, kuri atsistatydina iš pareigų tapusi Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos prie Teisėjų tarybos nare. Į naujai formuojamą Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisiją be T. Staugaitienės Prezidentė paskyrė dar du narius – teisininkes L. Jakulevičienę ir S. Matulienę.

T. Staugaitienė yra buvusi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja. L. Jakulevičienė yra Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto profesorė, specializuojasi žmogaus teisių, tarptautinių sutarčių teisės srityse. S. Matulienė yra Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorė, specializuojasi organizuoto nusikalstamumo srityse.

Nuolatinė teisėjų veiklos vertinimo komisija atlieka teisėjų veiklos vertinimą - teisėjo profesinę veiklą, kompetenciją ir reputaciją. Ši komisija svarbi formuojant profesionalų teisėjų korpusą. Komisija sudaroma Teisėjų tarybos įgaliojimų laikui iš 7 narių, iš kurių 4 šios komisijos narius iš teisėjų renka Teisėjų taryba, 3 narius skiria Respublikos Prezidentas.

Prezidentės spaudos tarnyba

Informacija atnaujinta 2016.12.08 15:44

Atgal