Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Užsienio politika – Lietuvos ekonominių ir politinių interesų gynimui

2014-06-06

Penktadienis, birželio 6 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė su užsienio reikalų ministru Linu Linkevičiumi aptarė pagrindines Lietuvos užsienio politikos kryptis ir svarbiausius uždavinius, tęstinumo užtikrinimą.

Šalies vadovė pabrėžė, jog pagrindinis užsienio politikos uždavinys - Lietuvos politinių ir ekonominių interesų gynimas. Todėl šalies diplomatijos pastangos turi būti nukreiptos tam, kad būtų užtikrintas Lietuvos karinis, energetinis ir informacinis saugumas, stiprinami valstybės strateginiai, regioniniai ir ekonominiai ryšiai, kurie šalies raidai ir žmonių gerovei duotų konkrečią naudą.

„Lietuva yra gerbiama ir vertinama pasaulyje. Todėl šį tarptautinės bendruomenės pasitikėjimą turime išnaudoti Lietuvos žmonių saugumui ir ekonominei gerovei užtikrinti", - sakė Prezidentė.

Karinis Lietuvos valstybės ir jos žmonių saugumas, gynybinių šalies galių stiprinimas ir sąjungininkių saugumo garantijų užsitikrinimas, Prezidentės teigimu, vienas esminių Lietuvos užsienio politikos prioritetų. Todėl būtina siekti, kad rudenį Velse įvyksiančiame NATO viršūnių susitikime būtų patvirtintos ilgalaikės saugumo priemonės Baltijos šalims, tokios kaip NATO sąjungininkų buvimo regione didinimas, kartu su NATO sąjungininkėmis vykdomos reguliarios pratybos.

Kitas svarbus Lietuvos užsienio politikos prioritetas, pasak Prezidentės, ekonominė diplomatija, verslo ir investicinių ryšių stiprinimas bei naujų rinkų paieška. Šalies vadovės teigimu, Rusijos prieš Lietuvą nukreipti pieno, sūrio ir mėsos karai labai aiškiai parodė, jog naujų patikimų ir stabilių rinkų, veikiančių pagal civilizuoto verslo principus, paieška šiuo metu yra kaip niekad svarbi. Prezidentė pabrėžė, kad Lietuvos diplomatai turi stiprinti šalies ekonominį atstovavimą sparčiausiai augančiose pasaulio valstybėse, ieškoti ir pritraukti naujas investicijas, skatinti bendrus verslo projektus su užsienio šalimis.

Valstybės vadovės teigimu, naujas ekonomines ir investicines galimybes Lietuvai atvers narystė vienoje įtakingiausių pasaulyje - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO). Todėl svarbus užsienio politikos uždavinys - sėkmingai įgyvendinti numatytą veiksmų planą ir jau kitąmet pradėti derybas dėl narystės.

Prezidentė taip pat pabrėžė, jog tolesnis Lietuvos energetinio savarankiškumo užtikrinimas išlieka svarbiu užsienio politikos uždaviniu. Šalies vadovės teigimu, Užsienio reikalų ministerija turi koordinuoti veiksmus su užsienio šalimis bei partneriais ir formuoti tinkamą tarptautinę aplinką strateginiams energetikos jungčių projektams įgyvendinti, siekti JAV suskystintų dujų eksporto į Europą bei efektyviai išnaudoti tarptautines konvencijas branduoliniam saugumui Lietuvos kaimynystėje užtikrinti.

Pasak valstybės vadovės, užsienio politikos tęstinumas, tvirti ir lygiateisiai santykiai, pagrįsti bendromis vertybėmis, abipuse pagarba ir nauda, su visomis Lietuvos kaimynėmis ir partnerėmis yra Lietuvos interesas. Bendradarbiavimas su strateginėmis partnerėmis ES, su JAV ir Šiaurės šalimis padeda geriau apginti šalies ir mūsų žmonių interesus, todėl bendradarbiavimo stiprinimas su šiomis valstybėmis išlieka strategine Lietuvos užsienio politikos kryptimi.

Nuotraukos - R. Dačkus 

Prezidentės spaudos tarnyba

Informacija atnaujinta 2014.06.06 13:42

Atgal