Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Prezidentės D. Grybauskaitės užuojauta dėl tapytojo A. Petrulio mirties

2010-01-26

Mirus žymiam Lietuvos tapytojui A. Petruliui, Prezidentė reiškia gilią užuojautą Velionio artimiesiems, giminėms ir visiems, neabejingiems Jo kūrybai. „Ne tik meno pasaulis - visa Lietuva gedi, netekusi vieno žymiausių dabartinės lietuvių dailės patriarchų, tapytojo, Valstybinės ir...

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės užuojauta JT Generaliniam Sekretoriui Ban Ki-moon dėl žemės drebėjimo Haityje metu žuvusių JT darbuotojų

2010-01-14

Gerbiamasis Generalini Sekretoriau, Mane ir visus Lietuvos žmones sukrėtė kraupi žinia apie žemės drebėjimą Haityje. Katastrofos sukeltą skausmą dar labiau didina tai, kad stichija pasiglemžė ne tik tūkstančius niekuo nekaltų Haičio gyventojų, bet ir daugiau nei šimto Jungtinių Tautų...

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės užuojauta Haičio Respublikos Prezidentui René Prévalui dėl žemės drebėjimo aukų

2010-01-14

Jūsų Ekscelencija, Savo ir visos Lietuvos gyventojų vardu reiškiu gilią užuojautą Jums ir Haičio žmonėms, patyrusiems siaubingus gamtinės katastrofos išbandymus. Noriu išreikšti paramą ir solidarumą visiems nukentėjusiems ir visų žuvusiųjų artimiesiems. Lietuva yra pasirengusi suteikti...

Informacija atnaujinta 2020.03.10 21:24