Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės užuojauta Latvijos Prezidentui dėl tragedijos Rygos prekybos centre

2013-11-22

Gerbiamasis Prezidente, savo ir visos Lietuvos vardu reiškiu nuoširdžią užuojautą dėl tragedijos Rygos prekybos centre. Šią sunkią valandą linkiu žuvusiųjų artimiesiems ir visiems Latvijos žmonėms stiprybės, ištvermės ir susitelkimo.

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės užuojauta Rusijos vadovui dėl Kazanėje įvykusios lėktuvo katastrofos

2013-11-18

Jūsų Ekscelencija, savo ir visų Lietuvos žmonių vardu reiškiu nuoširdžią užuojautą dėl Kazanėje įvykusios lėktuvo katastrofos ir jos metu žuvusių keleivių. Šią sunkią akimirką linkiu didžiausios stiprybės ir ištvermės visiems žuvusiųjų artimiesiems ir draugams.

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės užuojauta dėl buvusio Kipro Prezidento mirties

2013-11-15

Jūsų Ekscelencija Prezidente, mane ir visus Lietuvos žmones labai nuliūdino žinia apie Jūsų šalies Prezidento Glafcos Clerides mirtį. Reiškiu nuoširdžią užuojautą Prezidento šeimai, artimiesiems ir visiems Kipro gyventojams. Prezidento Glafcos Clerides dešimties metų kadencija išsiskyrė...

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės užuojauta dėl Lygių galimybių kontrolierės Aušrinės Burneikienės mirties

2013-11-14

Lietuva neteko Lygių galimybių kontrolierės Aušrinės Burneikienės - puikios teisininkės, darbščios ir atsidavusios valstybės pareigūnės, ypač prisidėjusios prie teisinės valstybės kūrimo, lygių galimybių užtikrinimo. Dirbdama įvairiose institucijoje, A. Burneikienė visuomet skleidė drąsą,...

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės užuojauta Filipinų vadovui Benigno Aquino III dėl taifūno, nusinešusio daug gyvybių

2013-11-10

Jūsų Ekscelencija, Prašau priimti nuoširdžią mano ir visų Lietuvos žmonių užuojautą dėl Filipinus nusiaubusio taifūno katastrofiškų padarinių. Linkiu didžiausios stiprybės žuvusiųjų artimiesiems, sužeistiesiems ir pastogės netekusiems. Šią sunkią akimirką Lietuva yra kartu su Jumis ir visais...

Informacija atnaujinta 2020.03.10 21:24