Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Kazachstano Respublikos Prezidento Nursultan Nazarbayev užuojauta

2010-06-30

Savo ir visų Kazachstano žmonių vardu reiškiu užuojautą dėl buvusio Lietuvos Respublikos Prezidento, iškilaus politiko Algirdo Brazausko mirties. Tikiu, kad šviesus velionio Algirdo Brazausko atminimas, jo pasiekimai lietuvių tautos labui užims deramą vietą Lietuvos...

Suomijos Respublikos Prezidentės Tarja Halonen užuojauta

2010-06-30

Priimkite mūsų nuoširdžiausią užuojautą dėl buvusio Lietuvos Respublikos Prezidento ir Ministro Pirmininko Algirdo Brazausko mirties. Prezidentas A. Brazauskas buvo didžiai vertinamas už atsidavimą Lietuvai ir lietuviams. Jis atliko nepaprastai didelį vaidmenį kuriant demokratiją mūsų...

UNESCO generalinės direktorės Irinos Bokovos užuojauta

2010-06-30

Mane sukrėtė žinia apie buvusio Lietuvos Respublikos Prezidento ir Ministro Pirmininko Algirdo Brazausko mirtį. Kaip pirmasis po nepriklausomybės atkūrimo tiesiogiai išrinktas valstybės vadovas, atlikęs svarbų vaidmenį paverčiant Lietuvą šiuolaikiška demokratine valstybe, jis...

Vokietijos Federacinės Respublikos Bundesrato Pirmininko, einančio Federalinio Prezidento pareigas, Jens Bohrnsen užuojauta

2010-06-29

Dėl kadenciją baigusio Lietuvos Respublikos Prezidento pono Algirdo Brazausko mirties savo ir savo tėvynainių vardu reiškiu Jums gilią užuojautą.

Buvusio Rusijos Federacijos Ministro Pirmininko Jevgenijaus Primakovo užuojauta

2010-06-29

Priimkite užuojautą dėl Algirdo Brazausko mirties. Iš gyvenimo pasitraukė puikus žmogus – geras, atjaučiantis, kuklus, geranoriškas ir iškilus politikas, pasišventęs savo tautos interesams. Aš netekau draugo, su kuriuo mes kartu siekėme plėtoti gerus...

Buvusio Gruzijos Prezidento Eduardo Ševardnadzės užuojauta

2010-06-29

Priimkite mano gilią užuojautą dėl nusipelniusio Lietuvos tautos sūnaus, iškilaus politikos veikėjo, buvusio Lietuvos Prezidento Algirdo Brazausko mirties. Jo mirtis – didžiulis praradimas Lietuvos žmonėms.

Ukrainos Respublikos Prezidento Viktoro Janukovičiaus užuojauta

2010-06-29

Su giliu liūdesiu sutikau žinią apie mirtį iškilaus lietuvių tautos sūnaus Algirdo Brazausko, labai daug prisidėjusio prie Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo, tolesnio jos, kaip demokratinės ir europietiškos valstybės, kūrimo ir stiprinimo tarptautiniu mastu.

Jungtinių Amerikos Valstijų valstybės sekretorės Hillary Rodham Clinton užuojauta

2010-06-29

Kartu su Prezidentu B. Obama reiškiu nuoširdžią užuojautą dėl buvusio Lietuvos Prezidento Algirdo Brazausko mirties. Prezidentas A. Brazauskas vedė Lietuvą per didžiulių pokyčių ir reformų laikotarpį. Jis atliko pagrindinį vaidmenį nepriklausomybės judėjime, išlaisvinusiame...

Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidento Barack Obama užuojauta

2010-06-29

Amerikos žmonių vardu Prezidentas B. Obama reiškia užuojautą Lietuvos žmonėms dėl buvusio Lietuvos Respublikos Prezidento Algirdo Brazausko mirties. Prezidentas A. Brazauskas atliko pagrindinį vaidmenį atkuriant Lietuvos nepriklausomybę ir ištikimai laikėsi demokratijos principų....

Po sunkios ir ilgos ligos mirus Prezidentui Algirdui Mykolui Brazauskui, valstybės vadovė Dalia Grybauskaitė pareiškė gilią užuojautą A. Brazausko artimiesiems

2010-06-26

Iš gyvenimo pasitraukė nuoširdus žmogus, iškilus politikas, stovėjęs prie valstybės vairo atsakingais ir sudėtingais Lietuvos istorijos tarpsniais. Pirmojo po Nepriklausomybės atkūrimo tiesiogiai išrinkto Lietuvos prezidento stiprios ir charizmatiškos asmenybės atminimas ilgam išliks Lietuvos...

Informacija atnaujinta 2020.03.10 21:24