Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Valstybės tarnybai privalu būti skaidriai ir atskaitingai

2013-08-07

Trečiadienis, rugpjūčio 7 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės iniciatyva parengtos ir Seimui teikiamos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pataisos, kuriomis siekiama didinti skaidrumą ir garantuoti viusomenės teisę gauti informaciją apie valstybės tarnautojų privačius interesus bei sudaromus sandorius.

Pasak Prezidentės, skaidrumas ir viešumas yra viena svarbiausių priemonių kovojant su korupcija, todėl visuomenė turi teisę gauti informaciją apie viešąjį sektorių. Tik taip bus galima užtikrinti, kad valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys priima sprendimus skaidriai ir nešališkai, gyvena pagal teisėtas pajamas, dirba viešojo intereso labui.

Prezidentė siūlo, kad visų valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų, politinių partijų pirmininkų ir jų pavaduotojų, valstybės politikų visuomeninių konsultantų, padėjėjų, patarėjų privačių interesų deklaracijų duomenys būtų vieši ir skelbiami Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto puslapyje. Panaši praktika galioja daugelyje Vakarų valstybių.

Dabar viešai skelbiamos tik kai kurių valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijos, tuo tarpu, pavyzdžiui, politikų visuomeniniams patarėjams arba neparlamentinių partijų vadovams bei kitiems viešojo administravimo įgaliojimus turintiems tarnautojams viešai deklaracijų skelbti nereikia.

Taip pat Prezidentės teikiamomis pataisomis siūloma viešinti politikų ir valstybės tarnautojų sudaromus sandorius, nurodant konkrečias jų vertes ir sandorio šalis. Šiuo metu pagal Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintas taisykles sandorių vertę ir kitus duomenis skelbti neprivaloma.

Prezidentės teigimu, Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai pakeitus taisykles dėl sandorių vertės skelbimo, buvo žengtas žingsnis atgal kovojant su galima korupcija. Siekiant įtvirtinti prievolę viešinti sandorių vertes ir kitus duomenis, šalies vadovė ir teikia įstatymo pataisas. 

Prezidentės spaudos tarnyba

Informacija atnaujinta 2013.08.07 14:24

Atgal