Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Viešųjų pirkimų pažeidimų sumažėjo dvigubai

2014-01-29

Trečiadienis, sausio 29 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė su Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) vadovu Žydrūnu Plytniku kalbėjo apie padėtį Lietuvos viešųjų pirkimų sektoriuje, aptarė, kaip pasikeitė situacija 2012 m. įsigaliojus Prezidentės inicijuotoms Viešųjų pirkimų įstatymo pataisoms.

„Valstybės lėšos yra visų Lietuvos žmonių pinigai. Viešieji pirkimai neturi būti dar viena ydinga galimybė išsikeroti korupcijai ir neteisėtai pelnytis. Visi pirkimai turi vykti skaidriai, užtikrinus sąžiningą konkurenciją ir viešumą, o valstybinės lėšos - leidžiamos racionaliai ir atsakingai. Viešumas yra veiksmingiausia korupcijos prevencijos priemonė", - sakė Prezidentė.

Įsigaliojus Prezidentės inicijuotoms pataisoms buvo užtikrintas didesnis viešųjų pirkimų sistemos skaidrumas ir viešumas, įvesti nauji kontrolės ir priežiūros svertai, kurie leidžia efektyviai kontroliuoti rizikingiausias korupcijos atžvilgiu sritis, tokias kaip neskelbiamos derybos ir vidaus sandoriai.

Organizacijos privalo viešai skelbti apie visus be išimties pradedamus viešuosius pirkimus, pateikti informaciją apie jų laimėtojus ir sudarytas sutartis. Neskelbiamų derybų būdu vykdomi viešieji pirkimai galimi tik iš anksto gavus VPT sutikimą. Šios tarnybos leidimas yra privalomas ir siekiant pasinaudoti vidaus sandorio išimtimi, kuriam Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai netaikomi.

Didesnis viešumas paskatino didesnę organizacijų, vykdančių viešuosius pirkimus, atsakomybę ir savikontrolę. Palyginti su 2011 m., dvigubai sumažėjo viešųjų pirkimų pažeidimų. Per praėjusius metus net 56 proc. VPT tikrintų viešųjų pirkimų vertės buvo be pažeidimų, kai 2011 m. - tik 27 procentai.

Žymiai sumažėjo ir neskelbiamų darybų būdu vykdomų pirkimų. Prieš dvejus metus, 2011 m., buvo įvykdyti 606 neskelbiami pirkimai, o 2013 m. atlikti jau tik 223 pirkimai.

Įgyvendinant Prezidentės pasiūlytas papildomas prevencijos priemones, leidžiančias VPT įvertinti vidaus sandorio pagrįstumą ir atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms, net 5 kartus sumažėjo išleidžiama pinigų suma vidaus sandoriams - 2012 m. buvo išleista 282 mln. litų, o 2013 - tik 54 mln. litų.

Tačiau savivaldybėse vis dar daug piktnaudžiavimo. Didžiausia neskaidrių viešųjų pirkimų rizika kyla srityse, kurios susijusios su biokuro pirkimais ir atliekų tvarkymu.

Per ateinančius dvejus metus Lietuva į savo teisę turės perkelti 2014 m. sausio 15 d. Europos Parlamente priimtas ES direktyvas viešųjų pirkimų srityje, kuriomis palengvinamas smulkiųjų įmonių dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose, numatomos lankstesnės viešųjų pirkimų procedūros.

Pasak Prezidentės, būtina tinkamai įvertinti nacionalinį kontekstą ir užtikrinti pusiausvyrą tarp administracinės naštos perkančiosioms organizacijoms mažinimo, lankstesnių viešųjų pirkimų procedūrų ir efektyvaus, skaidraus bei viešo valstybės biudžeto lėšų panaudojimo. Prisidengiant siekiu supaprastinti viešųjų pirkimų tvarką, neturi būti sukuriama terpė neskaidriems pirkimams, o kartu ir atveriamas kelias korupcijai bei neracionaliam pinigų naudojimui.

Nuotraukos - R. Dačkus 

Prezidentės spaudos tarnyba

Informacija atnaujinta 2014.01.29 11:13

Atgal